۱۴۰۱ سه شنبه ۲۷ ارديبهشت
تازه هاي كتابخانه

تازه های کتابخانه پرستاری

نام کتاب

مؤلف

سال انتشار

سری کامل برونر و سودارث 2018

انتشارات جامعه نگر

1397

آناتومی برای پرستاران با رویکرد بالینی

احسان گلچینی

1396

تکنیک اتاق عمل اصول کار در اتاق عمل بری و کهن (جلد1)

لیلا ساداتی- احسان گلچینی

1397

تکنیک اتاق عمل اصول کار در اتاق عمل بری و کهن (جلد2)

لیلا ساداتی- احسان گلچینی- ساناز توکلی

1397

آناتومی برای دانشجویان اتاق عمل (جلد 1)

احسان گلچینی

1396

آناتومی برای دانشجویان اتاق عمل (جلد 2)

احسان گلچینی

1396

فارماکولوژی برای تکنولوژیست جراحی

لیلا ساداتی

1393

اصول تغذیه در جراحی

مصطفی روشن زاده- سمیه محمدی

1395

اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای

منصوره تجویدی

1396

پرستاری کودکان ونگ/ کودک سالم (جلد 1)

سونیا آرزومانیانس

1394

پرستاری کودکان ونگ/ کودک سالم (جلد 2)

سونیا آرزومانیانس

1394

مرجع جامع پرستاری کودکان

حامد مرتضوی

1396

بیماری های داخلی و جراحی LBN

محمدادریس ارباب شستان

1391

لنکستر ج1/ سلامت فرد و خانواده

سیده وحید حسینی

1397

لنکستر ج2/ سلامت جامعه

سیده وحید حسینی

1397

لنکستر ج3/ بهداشت محیط

سیده وحید حسینی

1397

درسنامه پرستاری بهداشت جامعه 3-2-1

اسحاق ایلدر آبادی

1390

اصول و فنون پرستاری عملی

آزیتا آریایی نژاد

1396

اصول و مهارت های بالینی پرستاری پوتر و پری

ادریس عبدی فر

1396

اصول و فنون پرستاری پوتر و پری

طاهره نجفی

1396

نکات کلیدی مفاهیم و نظریه های کاربردی در پرستاری

حمیده حجتی

1396

مفاهیم و نظریه های پرستاری

ثریا قدکپور

1395

مجموعه آزمون های دکتری تخصصی پرستاری

حمیده حجتی

1396

درسنامه جامع MSRT/ MHLE

امیر لزگی

1396

کتاب جا مع 2015 CPR

حامد حسنی

1395

تازه های احیای قلبی/ ریوی 2015

لیلی یکه فلاح

1395

اصول مراقبت ویژه در بیهوشی

رستاک

1395

راهنمای کامل داروهای بیهوشی

مهدی رضایی

1397

ABG یادگیری آسان گاز خون شریانی

فاطمه بهشت آیین

1396

DRS مرور جامع پرستاری کودکان

حامد مرتضویی

1396

DRS مرور جامع پرستاری داخلی و جراحی

سمیه غفاری

1395

کاب استعداد تحصیلی ویژه آزمون دکتری وزارت بهداشت

 

1397

روش تحقیق ارزیابی، ترکیب و تولید شواهد

ناهید دهقان نیری

1394

خلاصه روانپزشکی علوم رفتاری/ روانپزشکی بالینی (3جلد)

کاپلان ، هارولد

1394

راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی DSM-5

انجمن روان پزشکی آمریکا

1397

تهویه مکانیکی نوزاد

ابوالفضل افجه

1396

pasting

 

 

عنوان

سال

تعداد

Basic pharmacology for Nurses

2013

1

Nursing Drug reference

2001

1

home visiting

2001

1

The Economics of health and health care

2013

1

Epidemiology kept simple

2013

1

Epidemiology / gordis

2014

1

group work with populations At- risk

2017

1

International public health

2006

1

Planning , implementing and evaluating health promotion programs

2017

1

Islamic biomedical ethics

2009

1

Palliative care: An Integrated approach

2005

1

current Issues in Nursing

2011

1

curriculum development and evalution in nursing

2015

1

Nursing research polit

2017

1

Nursing leadership and management

2011

1

Essentials of teaching and learning in Nursing ethics

2006

1

Nursing ethics

2007

1

Information technology solutions for healthcare

2006

1

Teaching in Nursing

2004

1

palliative care: the Nursing role

2005

1

Nurses and families

2013

1

leadership and nursing care management

2016

1

foundations of Nursing in the community

2014

1

public health Nursing

2012

1

curriculum development in Nursing

2005

1

Nurse as educator

2014

1

community and public health Nursing

2018

1

textbook of medical – surgical Nursing

1988

1

Assisting in long- Term care

2014

1

community and public health Nursing/ nies

2015

1

oncology Nursing Drug handbook

2016

1

family health care Nursing

2015

1

Health economics

2013

1

theory and reasoning in Nursing

 

1

Nursing theory / Alligood

2014

1

تکنولوژی جراحی زنان و مامایی طبق سرفصل

94

3

تکنولوژی جراحی گوارش و غدد طبق سرفصل

94

3

تکنولوژی جراحی ENT فک و صورت

94

3

سری کامل برونر و سودارث 17 جلدی (اندیشه رفیع)

94

از هر سری 5 جلد

چیدمان میز مایو جراحی

92

3

دستنامه پرستاری داخلی جراحی برونر 2014

94

5

راهنمای ترالی اورژانس

94

3

روش تحقیق و آمار در پرستاری

93

3

سری کامل 17 جلدی برونر و سودارث 2014

93

2

گره های جراحی و تکنیک های بخیه

94

3

مجموعه سؤالات nclex-rn ساندرز

91

3

مراقبت های پیش بیمارستانی فوریت های پزشکی

94

3

مقدمه ای بر تکنولوژی جراحی طبق سرفصل

94

3

کارشناسی ارشد درسنامه جامع زبان علوم

93

3

آشنایی با ابزار و تجهیزات اتاق عمل

93

3

آشنایی با بیماری های داخلی کارشناسی اتاق

93

3

آناتومی عمومی جدید

92

5

ابزار جراحی

92

3

اصطلاحات پزشکی طبق سرفصل کارشناسی

93

3

اصول استریلیزاسیون و ضدعفونی کارشناسی

93

3

اصول کاربردی حمل انتقال و جابجایی بیماران

92

3

اصول مراقبت های پیشرفته در اتاق بهبودی

91

3

اصول و فنون پرستاری پوتر و پری

92

2

اصول و فنون عملکرد فرد اسکراب کارشناسی

93

3

اصول و فنون عملکرد فرد سیار سیرکولر

93

3

اصول و فنون مراقبت های روناش پارسه بر

93

3

الفبای لوله ها درن ها راه های عروقی و قالب

93

3

بارداری و زایمان ویلیامز 1 ارجمند 2014

93

2

بارداری و زایمان ویلیامز 2 ارجمند 2014

93

2

بارداری و زایمان ویلیامز 3 ارجمند2014

93

2

تازه های احیای قلبی ریوی

92

5

تکنولوژی جراحی ارتوپدی طبق سرفصل

94

3

تکنولوژی جراحی اطفال طبق سرفصل اتاق عمل

94

3

تکنولوژی جراحی اعصاب کارشناسی اتاق عمل

94

3

تکنولوژی جراحی اورولوژی طبق سرفصل

94

3

تکنولوژی جراحی پلاستیک و ترمیمی طبق سرفصل

94

3

تکنولوژی جراحی توراکس قلب و عروق

94

3

تکنولوژی جراحی چشم کارشناسی اتاق عمل

93

3

سری کامل 17 جلدی برونر و سودارث 2014

93

2

مراقبت های پیش بیمارستانی فوریت های پزشکی

94

5

اصول علمی و مهارت های بالینی پرستاری

93

5

اصول و روش های آزمایشگاهی در بانک خون (گل

93

3

اصول و فنون پرستاری

92

5

بانک آزمون تکنولوژی جراحی اتاق عمل

92

3

بهداشت مادر و کودک

92

3

بیماری های ایمونولوژی و آلرژی نلسون 2016

94

2

بیماری های روماتولوژی نلسون2016

94

2

بیماری های گوارش کبد و پانکراس نلسون 2016

94

2

بیماری های متابولیک نلسون 2016

94

2

پرستار بیهوشی 1 بیماری های شایع

94

3

پرستار بیهوشی 2 اعمال جراحی رایج

94

3

پرستاری کودکان وونگ 2015 کودک بیمار جلد 1

94

3

پرستاری کودکان وونگ 2015 کودک بیمار جلد 2

94

3

پرستاری کودکان وونگ 2015 کودک سالم و کودک

94

5

تکنولوژی جراحی اعصاب کارشناسی اتاق عمل

94

5

تکنیک اتاق عمل اصول کار در اتاق عمل

94

2

تکنیک اتاق عمل اعمال جراحی جلد دوم بری

94

2

تنها کتاب EKG که نیاز دارید 2015

94

5

خلاصه فیزیولوژی پزشکی گایتون 2016

94

5

درسنامه برونر و سودارث پرستاری داخلی(1)

94

4

درسنامه برونر و سودارث پرستاری داخلی (2)

94

4

درسنامه برونر و سودارث پرستاری داخلی(3)

94

4

درسنامه برونر و سودارث پرستاری داخلی(4)

94

4

درسنامه پرستاری کودکان کودک سالم

90

3

روش های آموزش و ارزیابی مهارت های

91

5

فیزیولوژی پزشکی گایتون هال جلد1 چاپ2016

94

2

فیزیولوژی پزشکی گایتون هال جلد 2 چاپ 2016

94

2

کوریکولوم اصلی پرستاری مراقبت های ویژه

94

3

گیاهان دارویی پرستاری آموزش به بیمار

93

3

مجموعه کامل دروس کارشناسی ارشد

94

3

مراقبت پرستاری ویژه در بخش های ccu, icu

93

5

مرور جامعه DRS ارشد پرستاری بهداشت روان

93

5

مهارت های بالینی پرستاری و مامایی

89

5

نوزادان نلسون 2016

94

2

یادگیری آناتومی حسن زاده

91

5

Nursing care of infants and children wong

2015

1

Accident emergency 2015

2013

1

Anatomy rohen اطلس آناتومی روهن

2016

1

Dorlands illustrated medical dictionary

2012

1 دوره

Fundamentals of nursing taylor vol2

2015

1

Goldfranks toxicologic emergencies vol2

2015

1

Guidelines for perioperative practice

2015

1

Textbook of medical surgical nursing

2014

1

Textbook of pediatric nursing marlow

2013

1

بیماری های کلیه آب و الکترولیت اورولوژی نلسون2016

94

2

...

تاریخ :
1398/10/08
تعداد بازدید:
993
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal