۱۴۰۰ شنبه ۶ آذر
منظورازدوره هاي آموزشي مصوب چيست ؟
سئوال:
پاسخ:

به آن دسته از دوره هاي آموزشي كوتاه مدت كه با اخذ مجوز ازمراجع ذيربط دراين زمينه ( سازمان اموراداري و استخدامي كشور ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور وقت ، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري و يا تصويب شده توسط كميته راهبري آموزش ستاد مركزي دستگاه اجرائي مستند به بخشنامه شماره 67797/1803 مورخ 27/7/1387 ) وتوسط مراكز آموزشي ذيصلاح و مورد تائيد مراجع يادشده و رعايت كليه قوانين و مقررات مربوطه برگزارشده يا گردد ، درزمره دوره هاي آموزشي مصوب تلقي مي گردد .

درمورد دستگاههائي كه مشمول مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت يا قانون استخدام كشوري يا قوانين برنامه سوم وچهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي نبوده اند مقررات مورد عمل درزمان اجراي دوره دراين خصوص مورد توجه قرارخواهد گرفت .

تاریخ:
1396/01/21
تعداد بازدید:
2246
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal