۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۷ آذر
آيا دوره هاي آموزشي مصوبي كه كاركنان قبلا ازامتياز يكسال تعجيل درارتقاء گروه آن برخوردار شده اند ، براي اخذ گواهينامه نوع دوم ملاك عمل مي باشد ؟
سئوال:
پاسخ:

خير به ميزان ساعات دوره هاي آموزشي كوتاه مدت مصوبي كه درچارچوب رعايت كليه قوانين ومقررات مربوط به نظام آموزش كاركنان دولت و ازتاريخ 1/1/1379 به بعد به اجرا درآمده است وبراي امتياز يكسال تعجيل درارتقاء گروه ( براي يكبار يا چند بار ) ملاك عمل قرارگرفته است ، براي صدور گواهينامه نوع دوم ( مهارتي ، تخصصي و تخصصي پژوهشي ) موضوع بند 2/د نظام آموزش كاركنان دولت قابل احتساب
نيست .

تاریخ:
1396/01/21
تعداد بازدید:
2403
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal