۱۴۰۱ جمعه ۸ مهر
آيا دوره هاي آموزشي طي شده توسط شاغلين غيررسمي نظيرقراردادي ، خريد خدمت ، روزمزد ، شركتي و ... پس ازتبديل وضعيت استخدامي آنان به رسمي و پيماني براي برخورداري از امتيازات مربوط به اين فصل قابل احتساب مي باشد ؟
سئوال:
پاسخ:

خير باتوجه به اينكه براساس قوانين و مقررات موضوعه ، نظام آموزش كاركنان دولت صرفا براي مستخدمين رسمي و پيماني دستگاههاي اجرائي كشورطراحي گرديده است بنابراين دوره هاي آموزشي كوتاه مدت مصوبي كه كاركنان درطول دوره خدمت رسمي يا پيماني دردستگاهها گذرانيده باشند براي استفاده ازاين امتيازو احتساب درسوابق آموزشي آنان قابل محاسبه مي باشد .

تاریخ:
1396/01/21
تعداد بازدید:
3712
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal