۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۷ آذر
گواهينامه هاي دوره هاي آموزشي عمومي و ساعات مربوط به آن چگونه ارزيابي مي گردد ؟
سئوال:
پاسخ:

چنانچه عناوين آنها درفهرست عناوين دوره هاي آموزشي عمومي كاركنان دولت موضوع بخشنامه هاي شماره 96358/1803 مورخ 21/5/1382 و 90367/1803 مورخ 8/7/1386 باشند وتوسط مراكز مجازمندرج در بخشنامه هاي مذكور اجرا شده باشند صرفا به ميزان ساعات تعيين شده دربخشنامه هاي يادشده ورعايت سايرقوانين و مقررات مربوطه درسوابق آموزشي كاركنان و نيز برخورداري ازامتيازات مربوط به فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري قابل احتساب خواهد بود .

تاریخ:
1396/01/21
تعداد بازدید:
2351
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal