۱۴۰۲ پنج شنبه ۱۱ خرداد
بيانيه راهبرد مشاركت

دانشگاه علوم پزشكي جهرم در راستاي انجام ماموريت سازماني خود تلاش مي كند با برنامه محوري، نگاه سيستمي، پشتوانه آمايشي و توان كارشناسي خدمات باكيفيتي را به طرز شايسته و در چارچوب وظايف قانوني خود به مخاطبين ارائه نمايد.چشم انداز سازماني ما آن است كه  همواره بعنوان يكي از بهترين سازمان ها در خدمت رساني نزد مردم شناخته شويم. ارائه خدمات علمي ، دقيق ، كارشناسي ، به روز و صادقانه در چارچوب نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران در صدر ارزش هاي سازماني ما قرار دارد.

هر سازماني در راستاي تحقق اهداف، اجراي ماموريت ها و ارائه خدمت به مردم نيازمند توجه تام مخاطبان خود مي باشد. بديهي است بدون توجه مردم و بدون دريافت بازخورد هاي حاصل تعاملات دوسويه ، انتخاب راهبرد هاي ارائه خدمت، سخت و ناممكن مي گردد. به بيان ديگر ارائه خدمت به نحو شايسته زماني امكانپذير است كه مخاطب، ميزان رضايتمندي خود را از دريافت خدمات اعلام ، تعامل و مشاركت خود را كامل نمايد. سازماني در ارائه خدمت موفق تر است كه بتواند نظرات، پيشنهادات و انتقادات مخاطبين خود را دريافت و بر اساس آن راهبردهاي مناسبِ جلب رضايت را در چهارچوب قانون اتخاذ نمايد.

در اين راستا و به منظور جلب مشاركت هاي مردمي دانشگاه علوم پزشكي جهرم برخود لازم مي داند نظرات، پيشنهادات و انتقادات آحاد مردم بويژه از سوي نخبگان، متخصصين ، صاحب نظران، مديران و كارشناسان دستگاه هاي اجرائي عمومي را گردآوري و راهبردهاي منتج به افزايش كيفيت خدمات را تدوين نمايد. دانشگاه علوم پزشكي جهرم تعامل و تبادل اطلاعات با آحاد مردم و دستگاه هاي اجرائي را در سرلوحه كار خود قرار داده است.

تاریخ :
1398/02/11
تعداد بازدید:
25704
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal