۱۴۰۲ يکشنبه ۱۴ خرداد
درباره ما


تاریخچه مرکز

مرکز تحقیقات بیماریهای غیر واگیر با پیگیری های صورت گرفته از طرف دانشگاه علوم پزشکی جهرم، به تایید معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی رسید و به استناد رای صادره در دویست سی و چهارمین جلسه شورای گسترش دانشگاه علوم پزشکی کشور در مورخ 17/03/1393 موفق به دریافت موافقت اصولی شد.

هدف نهایی مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیر دانشگاه علوم پزشکی جهرم این است، که با بهره گیری از فن آوریهای نوین ، جلب مشارکت اساتید، پژوهشگران و دانشجویان، همکاری موثر با سایر مراکز علمی تحقیقاتی ملی و بین المللی و با انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی در زمینه بیماری های غیر واگیر با رعایت کامل اخلاق در پژوهش، قانون مداری و حفظ کرامت انسانی به عنوان قطب پژوهشی بیماریهای غیر واگیر کشور درآید

اهداف

1-توسعه و بکارگیری دانش در زمینه بیماریهای غیرواگیر
2- توسعه مطالعات درباره بیماریهای غیرواگیر

3-ترغیب محققان به تحقیق درباره عوامل فوق الذکر

4- ترغیب محققان حوزه سلامت به توجه و تعامل با علوم انسانی و اجتماعی

5- کاربردی کردن تحقیقات انجام شده در حوزه بیماری های غیر واکیر

6-همکاری علمی با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و آموزشی

7- تربیت نیروی انسانی لازم و شایسته در جهت اهداف مرکز

8- ارتقاء توانمندیهای اعضاء نظام سلامت و سازمانهای مرتبط در جهت برآوردن اهداف مرکز

9-بستر سازی و افزایش کمی و کیفی پژوهش در حوزه بیماری های غیر واگیر

10-هدفمند کردن پژوهش در حوزه بیماری های غیر واگیر

11- بکارگیری و استفاده از نتایج پژوهشهای حوزه بیماریهای غیرواگیر

12-افزایش جذب منابع

چشم انداز

هدف نهایی توسعه کمی و کیفی تحقیقات در زمینه بیماریهای قلب و عروق و کاربردی نمودن نتایج تحقیقات و هدایت پژوهشگران به سوی انجام طرحهای تولیدی و مداخله ای بر اساس نیاز منطقه می باشد. در این راستا ارتقاء سطح علمی ، تکنولوژی و توانمند سازی مرکز تحقیقات را سرلوحه کار خویش قرار داده تا از این طریق با استفاده بهینه از زمان ، مکان و امکانات درجهت هدفمند نمودن و هدایت تحقیقات در زمینه بیماریهای قلب و عروق به ارتقاء سطح سلامت افراد جامعه به عنوان محور توسعه پایدار دست یابیم

ماموریت

مرکز تحقیقات علوم پایه و بالینی در بیماریهای قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی جهرم به عنوان یکی از مراکز تحقیقاتی در استان فارس تمام مساعی خویش را به کار خواهد بست تا به شناخت هر چه دقیق عوامل خطر بیماری های قلب و عروق امکان اجرای طرح های جامع پیشگیری از این بیماری ها را برای تمامی اقشار جامعه فراهم آورد.

توسعه مراکز تحقیقاتی با امکان تخصیص منابع براساس عملکرد پیشنهاد تشکیل خوشه های علمی و فناوری مراکز تحقیقاتی با زمینه های مشترک و از جنبه های مختلف علوم پایه، بالینی و مدیریتی در قالب پژوهشگاه است که در کنار آن ها مراکز رشد و با انتقال دانش به کاربردی شدن نتیجه فعالیتها می پردازند. الزام مهم در کنار این توسعه ها ضرورت شفافیت در عملکرد است. برای تحقق این امر هر یک از این پژوهشگاه ها صندوق سرمایه گذاری تلقی شده و متناسب با عملکرد خود در جهت ارتقای سلامت و تحقق اهداف چشم انداز توسعه از منابع بهره مند می گردند.

در هر یک از حوزه های اولویت دار بایستی برنامه توسعه علم، فناوری ونوآوری (از جمله اولویت های پژوهشی و گسترش برنامه های آموزشی) بر اساس اهداف چشم انداز بیست ساله کشور باشد. به عبارت دیگر و برای مثال اعم از این که حوزه اولویت دار ارتقای سلامت و یا ریزفناوری باشد بایستی ارتباط هر یک از برنامه ها با چشم انداز مشخص گردد. برای تکمیل نهادهای نظام علم، فناوری و نوآوری پیشنهاداتی صورت گرفته است. مهم ترین نکته در بخش دولتی و سطح ملی در نظر گرفتن نهاد ارایه دهنده پژوهانه (گرانت های پژوهشی) است که مبتنی بر نیازهای کشور منابع را به برنامه های پیشنهاد شده اختصاص دهند. به موازات این نهاد، لازم است نهاد مستقلی برای پایش و ارزشیابی این نظام وجود داشته باشد.

با ایجاد و راه اندازی مرکز تحقیقات گروه قلب مشارکت گروهی در امر توسعه علمی کشور بر مبنای سیاستهای وزارتخانه مطبوع و سند چشم انداز توسعه کشور داشته باشد. تلاش ما در جهت کسب موفقیت آتی در زمینه تحقیقات قلبی و عروقی و توسعه ارتباطات با سایر مراکز تحقیقاتی ملی و بین المللی می باشد.این مرکز به صورت مجموعه ای هماهنگ خواستار توسعه هم جانبه تحقیقات مرتبط با بیماریهای قلب و عروق در سطح استانی و کشوری خواهد بود.این تحقیقات می تواند زمینه ساز بهبود کیفیت و کمیت خدمات ارائه شده به کل افراد جامعه گردد.

تاریخ :
1399/10/09
تعداد بازدید:
8797
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal