۱۴۰۲ پنج شنبه ۱۱ خرداد
کمیسیون پزشکی دانشجویان

معرفی کمیسیون پزشکی دانشجویان

با توجه به پرونده های موجود، کمیسیون پزشکی دانشجویان با حضور پزشکان معتمد دانشگاه در حوزه معاونت آموزشی دانشگاه برگزار می گردد.

دانشجویان ابتدا باید به آموزش دانشکدها مراجعه وپس از کامل نمودن فرم کمیسیون پزشکی اصل مدارک پزشکی را به آموزش دانشکده ها تحویل نمایند. آموزش دانشکده ها طی نامه ای مدارک پزشکی دانشجو را به اداره کل آموزش دانشگاه جهت طرح در کمیسیون پزشکی ارسال می نماید این مدارک در کمیسیون پزشکی بررسی و از طریق دانشکده ها به دانشجو اطلاع رسانی می گردد.

در جلسات کمیسیون پزشکی در خصوص اسناد ارائه شده توسط دانشجویان موارد حذف نیمسال ، مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی ، بازگشت به تحصیل و سایر درخواستهای مرتبط با حوزه های آموزش تصمیم گیری می شود.

پی گیری دانشجویان باید از طریق آموزش دانشکده ها انجام شود .

 

تاریخ :
1401/04/26
تعداد بازدید:
89
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal