۱۴۰۲ جمعه ۴ فروردين
شرح وظايف

شرح وظايف مديريت امور آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه

1-       تهيه برنامه عملياتي سالانه حوزه امور آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه/ دانشكده.

2-       برنامه ريزي براي توسعه رشته هاي بين رشته اي و مورد نياز منطقه اي و ملي بر اساس سياست هاي كشوري.

3-       مشاركت با واحدهاي محيطي مرتبط در دانشكده ها براي تدوين برنامه هاي عملياتي بر اساس برنامه اصلي دانشگاه.

4-       برنامه ريزي و نظارت بر انجام امور مربوط به انتخاب واحد، حذف و اضافه در دانشكده هاي تابعه.

5-       تدوين و تنظيم تقويم آموزشي سالانه تحصيلي و نظارت بر اجراي آن.

6-       انجام فرايندهاي ثبت نام و پذيرش دانشجويان و نظارت بر فرايندهاي متناظر در دانشكده ها در طول سال تحصيلي.

7-       انجام امور مربوط به خدمات آموزشي از جمله: انتقال، تغيير رشته، انصراف، مرخصي تحصيلي، ميهمان و ترم تابستاني و خروج از كشور دانشجويان كليه رشته ها.

8-       برگزاري و انجام امور مربوط به شوراي آموزشي، كميسيون موارد خاص و كميته هاي منطقه اي. (تنظيم گزارش ها، صورت جلسات و ارسال مصوبات)

9-       برگزاري و انجام امور مربط به شوراي بورس دانشگاه.

10- ابلاغ و نظارت بر اجراي آيين نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه ها و برنامه هاي درسي رشته هاي مختلف در دانشكده ها (مانند نظارت بر اجراي آيين نامه استاد مشاور و ...)

11- تعيين دوره اي اولويت هاي توسعه كمي و كيفي تحصيلات تكميلي دانشگاه بر اساس برنامه هاي كشوري.

12- تعيين دوره اي استانداردهاي مربوط به امكانات آموزشي مورد نياز دانشكده ها و گروه هاي آموزشي.

13- انجام نياز سنجي در خصوص ظرفيت پذيرش دانشجو از دانشكده ها در مقاطع مختلف و تنظيم و اعلام آن به ورازت متبوع.

14- انجام نيازسنجي و اخذ مجوز براي ايجاد رشته مقاطع و گروه هاي آموزشي جديد.

15- راه اندازي دوره ها و مقاطع جديد با توجه به مصوبات شوراي گسترش دانشگاه ها.

16- انجام كليه امور مربوط به دانشجويان بورس داخل، خارج و بورس اتباع غير ايراني.

17- انجام امور مربوط به متقاضيان مأموريت آموزشي.

18- انجام امور مربوط به صدور تأييديه تحصيلي، مجوز تحويل مدارك، گواهي موقت تحصيلي، تأييديه طرح نيروي انساني، تأييديه ضريب K در كليه مقاطع و اعلام اسامي رتبه هاي برتر و دانشنامه و صدور مجوز و گواهي نامه هاي مجاز مطابق قوانين و دستورالعمل هاي ابلاغي براي دانش آموختگان از وزارت متبوع.

19- تهيه گزارش وضعيت تحصيلي و فارغ التحصيلي دانشجويان به حوزه هاي نظام وظيفه عمومي.

20- بررسي پرونده تحصيلي دانشجويان و تأييد فراغت از تحصيل دانش آموختگان و اعلام به وزارت متبوع از طريق سيستم پورتال.

21- تكميل و تأييد استعلام هاي مؤسسات و سازمان هاي خارج از كشور جهت ادامه تحصيل و يا اشتغال به كار.

22- هماهنگي و تهيه مستندات جهت برگزاري كميته هاي مرتبط و پيگيري و اجراي مصوبات.

23- انجام هماهنگي و مشاركت و نظارت بر برگزاري آزمون هاي مختلف در كليه رشته مقاطع تحصيلي ملي و درون دانشگاهي.

24- نظارت بر برگزاري صحيح و سالم امتحانات دانشجويان.

25- نظارت بر رعايت و چگونگي اجراي قوانين، آئين نامه ها، ضوابط، استاندارها و دستورالعمل هاي ابلاغ شده در خصوص خدمات آموزشي دانشجويان.

26- پايش و نظارت بر واحدهاي خدمات آموزشي دانشكده هاي تابعه دانشگاه و ارائه بازخورد لازم و مستمر و پيگيري و اقدام تا رفع نواقص و انجام اصلاحات لازم.

27- تدوين و بازنگري ابزارهاي پايش و شاخص هاي مورد نياز براي ارزيابي حوزه هاي تحت پوشش.

28- نظارت بر جلسات دفاع از پروپوزال و پايان نامه هاي دانشجويي.

29- نظارت بر حضور دانشجويان تحصيلات تكميلي در دانشكده ها و گروه هاي آموزشي مطابق آئين نامه و مقررات مربوط.

30- مستندسازي فرايندها و فعاليت ها، تدوين شاخص هاي عملكردي، تهيه گزارش هاي دوره اي، عملكرد و ارائه به مقامات مراجع ذي ربط.

31- به كارگيري فن آوري اطلاعات براي ارائه خدمات به دانشجويان.

32- اجراي پژوهش هاي كاربردي به منظور اصلاح فرايندها و تعيين رضايت مراجعين و ذي نفعان و طراحي مداخلات مناسب براي انجام اصلاحات.

 

دانلود فايل ورد...دانلود فايل
pdf

تاریخ :
1397/01/05
تعداد بازدید:
868
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal