۱۴۰۱ چهارشنبه ۹ آذر
مديريت امور آموزشي و تحصيلات تكميلي

معرفي مديريت امورآموزشي و تحصيلات تكميلي

يكي از مهمترين مديريت هاي تابعه  معاونت آموزشي مي باشد . اين مديريت متولي اصلي " سياستگذاري " ،
 " برنامه ريزي " ، " ابلاغ استانداردها ، ضوابط ومقررات " ، " هدايت " و " نظارت " برخدمات آموزشي دانشجويان از بدو پذيرش وثبت نام تا زمان دانش آموختگي ودريافت دانشنامه را درمقاطع دكتراي حرفه اي، كارشناسي ارشد، كارشناسي ( اعم از پيوسته و ناپيوسته )  وكارداني ، دردروه هاي روزانه (و در صورت پذيرش دوره شبانه) برعهده دارد.
 

شرح وظايف مدير

 1- مشاركت در تهيه و تدوين سياست هاي كلان آموزشي و برنامه هاي بلند مدت ، ميان مدت و استراتژيك وكوتاه مدت وعملياتي درحوزه هاي آموزشي دانشگاه

2- ابلاغ استانداردها ، ضوابط ، مقررات وقوانين آموزشي به دانشكده هاي تابعه

3- نظارت برحسن اجراي ضوابط ومقررات آموزشي

4- تدوين وابلاغ  شيوه نامه هاي مورد نياز جهت اجراي هرچه بهتر وهماهنگ مقررات وضوابط آموزشي

5- دبيري شوراي آموزشي دانشگاه ، كميسيون موارد خاص وكميته مركزي اساتيد مشاور و طراحي دستوركار ، تشكيل جلسات ، تنظيم صورتجلسات وابلاغ وپيگيري اجراي مصوبات اين شورا ها وكميته ها  

6-تبيين وتفسير خط مشي هاي تعيين شده درامور آموزشي ونيز قوانين ، مقررات وآيين نامه ها وتوضيح آنها براي مسئولين وكارشناسان ذيربط براي اجراي ضابطه مند مقررات  

7-تهيه وتنظيم " تقويم آموزشي " براساس آيين نامه هاي آموزشي ، دستور العمل هاي وزارتي ونقطه نظرات صاحبنظران دانشگاهي ونظارت برحسن اجراي مفاد آن  

8- مشاركت وهمكاري با مديريت هاي ذيربط درارزيابي عملكرد آموزشي دانشجويان واعضاء محترم هيئت علمي ، شناسايي استعدادهاي درخشان ، هدايت وتقويت دانشجويان آسيب پذيرو...

9- طراحي وابلاغ شيوه هاي پذيرش وثبت نام دانشجويان وكنترل ونظارت برمدارك وروند اجرايي آن

10- نظارت برصدور ريزنمرات و صدور گواهينامه ها ، دانشنامه ها وتاييديه تحصيلي دانش آموختگان

11- نظارت بر صدور گواهي هاي اشتغال به تحصيل دانشجويان ومعرفي به نظام وظيفه دانشجويان متقاضي

12- نظارت برامور مربوط به وظيفه عمومي دانشجويان

13- تدوين تقويم دستورالعمل زمان بندي شده ، شيوه نامه ها وضوابط مربوط به نقل وانتقال دانشجويان مطابق با مقررات وزارتي ونظرات صاحب نظران دانشگاهي ونظارت بر حسن اجراي آنها

14- طراحي وتدوين شيوه نامه ها وضوابط مربوط به تشكيل وفعاليت " كميته مديريت برگزاري  امتحانات " ونظارت بر حسن اجراي ضوابط مربوطه

15- طراحي وتدوين شيوه نامه ها وضوابط مربوط به"  تشكيل شوراي تشويق دانشجويان " وپيگيري تشكيل جلسات اين شورا ونظارت بر اجراي مصوبات آن

16- نظارت بر معرفي دانشجويان واجد شرايط شركت درآزمونهاي جامع علوم پايه وپيش كارورزي وهمكاري با وزارت متبوع در برگزاري اين آزمونها

17- مطالعه وبررسي مفاد آيين نامه ها ومقررات آموزشي صادره از سوي وزارت متبوع وجمع آوري ، جمعبندي وارسال نقطه نظرات اصلاحي يا تكميلي به اين وزارتخانه

 18- همكاري  با EDC درخصوص مطالعه واتخاذ تصميم درجهت كيفيت آموزشي وپيشرفت هاي علمي وعملي دانشجويان

19- بهره گيري از فن آوري هاي نوين نرم افزاري درجهت افزايش دقت  ، سرعت وكار آمدي خدمات آموزشي

20- نظارت بر حسن استفاده از نرم افزار سامانه مديريت آموزشي سما درسطح دانشكده ها  درمواردي همچون ثبت نام ، انتخاب واحد ، ثبت نمرات و....

 21- نظارت بر ايفاي نقش " هدايت هدفمند " دانشجويان توسط اساتيد مشاوردرابعاد مختلف آموزشي ، پژوهشي ، اخلاقي ، اجتماعي روحي ورواني

 

 

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1395/12/27
تعداد بازدید:
1746
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal