۱۴۰۱ چهارشنبه ۹ آذر
كميته منطقه اي

معرفي كميته منطقه اي دانشگاه :

به منظور حل مشكلات آموزش دانشجويان و ارائه همكاريها و راهكارهاي مناسب جهت ارتقاء كيفيت خدمات آموزشي، كميته هاي منطقه اي دانشگاههاي علوم پزشكي به عنوان زير مجموعه كميته نظارت بر حسن اجراي مقررات آموزشي وزارت متبوع در 7 گروه منطقه اي تشكيل مي شوند.

در كميته منطقه اي دانشگاه جلسات حداقل دوبار در سال (شش هفته قبل از شروع هر نيمسال تحصيلي) تشكيل مي گردد.

در صورت نياز جلسات فوق العاده با درخواست دبير يا اعضاء كميته تشكيل مي گردد.

 

اعضاء كميته منطقه اي دانشگاه عبارتند از:

 جمعي از مديران آموزشي دانشگاهي به گونه اي كه توزيع مناسبي از تيپ هاي مختلف دانشگاهها در آن لحاظ شده است و بر اساس نظر مركز خدمات آموزشي در يك گروه قرار مي گيرند.

دبير كميته كه يكي از مديران آموزشي دانشگاهي است كه از سوي اعضاء كميته منطقه اي و با ابلاغ رئيس مركز خدمات آموزشي به عنوان دبير و به مدت يكسال انتخاب مي گردد.

 

وظايف و اختيارات كميته منطقه اي دانشگاه:

1- بررسي پرونده هاي ارجاعي دانشجويان از دانشگاههاي مربوطه و يا وزارت متبوع به كميته و ارائه راهكارهاي اجرائي جهت حل مشكل آموزشي آنان.

2- بررسي مواردي كه بيش از اختيارات آئين نامه هاي آموزشي و آئين نامه كميسيون موارد خاص مي باشد و ارجاع آنها به كميته نظارت بر حسن اجراي مقررات آموزشي جهت تصميم گيري در چارچوب اختيارات آن كميته.

3- هم انديشي در خصوص اجراي بهينه آئين نامه هاي آموزشي، بخشنامه ها و دستورالعملهاي صادره از سوي وزارت متبوع و ساير سازمانها.

4- انتقال تجارب و هماهنگي بين بخشي در جهت اجراي قوانين آموزشي و تدوين راهكارهائي براي گسترش همكاريهاي آموزشي بين دانشگاههاي منطقه و ارتقاء كيفيت خدمات آموزشي دانشگاهها.

5- ارائه پيشنهادات اصلاحي و ابداعي در خصوص آئين نامه هاي آموزشي به وزارت متبوع.

6- بررسي كارشناسي پيرامون موضوعات، درخواستها و پيشنهادات در زمينه مسائل آموزشي و ارسال نتيجه بحث و بررسيهاي كارشناسانه در خصوص موارد مذكور به وزارتخانه جهت تصويب نهائي در مراجع ذيربط.

7- بررسي موضوعاتي كه از طريق وزارت متبوع به كميته هاي منطقه اي ارجاع مي گردد.

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1395/12/27
تعداد بازدید:
1921
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal