۱۴۰۱ چهارشنبه ۹ آذر
كميسيون موارد خاص

 كميسيون موارد خاص دانشگاه

كميسيون موارد خاص دانشگاه ، يكي از كميسيونهاي آموزشي است كه به رياست " رئيس دانشگاه" وبا هدف رسيدگي به وضعيت آموزشي دانشجوياني كه دوران تحصيل آنها به هر علت دچار مشكل شده باشد وضمنا وفق مقررات و رسيدگي به آنها درحيطه اختيارات اين كميسيون باشد،تشكيل مي گردد. اعضاء اين كميسيون كه به مدت دو سال وطي حكمي توسط رياست دانشگاه انتخاب مي شوند عبارتند از : معاون آموزشي دانشگاه ، معاون دانشجويي ، فرهنگي دانشگاه ، مدير كل امور آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه ، مدير ستاد دانشجويان شاهد وايثارگر ، رئيس مركز مشاورۀ دانشگاه و 3 نفر ازاعضاء هيئت علمي .

جلسات شورا و تصميمات آن با حضور حداقل اعضاء رسميت مي يابد و راي موافق حداقل 5 نفر از اعضاء براي تصويب هريك از موارد دستور كار ، الزامي ميباشد جلسات كميسيون درصورت وجود درخواست بصورت ماهيانه، ودرغير آن به هنگام  ضرورت تشكيل مي گردد .

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1395/12/27
تعداد بازدید:
1825
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal