۱۴۰۱ دوشنبه ۱۷ بهمن
شرح وظایف
شرح وظايف اداره برنامه ريزي، نظارت، سنجش و آمار

1- هماهنگي در زمينه جمع‌آوري نظرات، جمع‌بندي، تصويب و اعلام ظرفيت‌هاي پذيرش دانشجو
2- ارتباط با سازمان سنجش در خصوص اعلام ظرفيتها
3- پيشنهاد تقويم آموزشي ساليانه باحضور مسئولين دانشكده و ارجاع به شوراي آموزشي دانشگاه جهت تائيد نهايي و ابلاغ به دانشكده ها جهت اجرا
4- دريافت گزارش كار امور آموزشي دانشكده‌ها و همكاري در رفع مشكلات جاري آنها
5 - اتخاذ راهكارهايي جهت تقويت بنيه علمي دانشجويان پر خطر از نظر افت تحصيلي
6- انجام امور مربوط به شوراي آموزشي دانشگاه و كميسيون موارد خاص دانشگاه از قبيل تدوين دستور جلسه شورا و هماهنگي تشكيل جلسه
7- حضور در جلسه شوراي آموزشي و تهيه صورتجلسه و ابلاغ مصوبات و پاسخگويي به درخواست‌ها
8- بررسي مصوبات شوراهاي آموزشي دانشكده¬ها از نظر تطبيق با مقررات آموزشي
9- نظارت بر حسن اجراي آيين‌نامه‌هاي آموزشي توسط كارشناسان امور آموزشي اداره كل آموزش و دانشكده‌هاي تابعه
10- ارائه نظرات و پيشنهادات در خصوص بازنگري آئين‌نامه‌هاي آموزشي (انجام بررسي‌هاي لازم در زمينه آيين‌نامه‌هاي آموزشي و دانشجويي و تسليم نظرات اصلاحي به مقامات ذي‌ربط)
11- اعمال نظارت بر فعاليت‌هاي آموزشي انجام شده در سطح دانشگاه
12- ارسال آيين‌نامه‌هاي آموزشي جديد به دانشكده‌ها و مراكز آموزشي درماني
13- ارائه گزارش عملكرد معاونت آموزشي به دفتر رياست دانشگاه
14- شناسايي عوامل موثر بر وضعيت تحصيلي دانشجويان و برنامه ريزي جهت تقويت عوامل مثبت و رفع عوامل منفي
15- مطالعه و اتخاذ تصميم درباره مسائل آموزشي دانشجويان از لحاظ پيشرفت‌هاي علمي و عملي آنان
16- تهيه و جمع‌آوري گزارش‌هاي شوراي تشويق دانشجويان از دانشكده‌ها وآماده نمودن آن جهت شوراي تشويق دانشگاه و مهيا نمودن مقدمات برگزاري شوراي تشويق
17- نيازسنجي و پيشنهاد برگزاري دوره‌هاي آموزشي مورد نياز
18- توسعه دانش و مهارت كارشناسان آموزشي در خصوص آئين نامه ها و دستور العملهاي نوين آموزشي
19- برنامه ريزي لازم در خصوص چگونگي اجراي كامل مقررات و آئين نامه ها
20- اقدام در جهت ترويج و آموزش مقررات و آيين¬نامه¬هاي آموزشي به اساتيد، دانشجويان و...
21- بهبود برنامه ها و روشها و ارتقاء مستمر فرآيندها
22- تشكيل جلسات با گروه كارشناسان آموزشي
23- انجام امور مربوط به برنامه‌ريزي و هماهنگي آموزشي
24- برگزاري كارگاه‌ها و كلاس‌هاي آموزشي جهت كارشناسان و پرسنل شاغل در حوزه معاونت آموزشي و دانشكده‌هاي تابع
25- طراحي وپياده‌سازي فرم‌هاي مختلف تحصيلي و استانداردسازي آنها
26- تهيه نرم افزارهاي مورد نياز اداره خدمات آموزشي براساس نيازهاي تعريف شده
27- انجام طرح‌هاي رتبه‌بندي آموزشي در سطح دانشگاه
28- انجام امور مربوط به قراردادهاي اين دانشگاه با دانشگاه آزاد اسلامي
29- بررسي فرم‌هاي تكميل شده تأسيس رشته دانشكده‌ها و ارسال به دبيرخانه شوراي نظارت و گسترش و ارزيابي وزارت (پس از طي مراحل از شوراي آموزشي دانشگاه و شوراي دانشگاه)
30- همكاري با مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي در جهت اجراي برنامه‌هاي ارتقاي كيفي آموزش
31- بررسي و اظهار نظر در خصوص راه‌اندازي رشته‌ها و گروه‌هاي آموزش جديد مصوب
32- بررسي و تدوين ظرفيت پذيرش سالانه دانشجويان در رشته‌ها و مقاطع تحصيلي داير در دانشگاه
33- بررسي و تأييد گواهي¬هاي حق¬التدريس
34- بررسي و اظهار نظر در خصوص راه‌اندازي رشته‌هاي جديد غير مصوب و ارائه پيشنهادات لازم به شوراي عالي برنامه‌ريزي
35- همكاري با اداره امور هيأت علمي در زمينه ارائه گزارش¬هاي لازم در خصوص اطلاعات و سوابق آموزشي اعضاي هيأت علمي به واحدهاي مربوطه
36- تكميل ليست‌هاي آماري ارسالي از وزارت متبوع و ساير سازمان‌هاي درخواست كننده
37- تهيه آمار دانشجويان شاغل به تحصيل در هر نيمسال تحصيلي
38- تهيه گزارش‌هاي آماري جهت مديران
39- تهيه گزارش‌هاي آماري وتحليلي مورد نياز
40- تهيه آمارهاي دقيق و به روز براي مصارف داخل و خارج از دانشگاه
41- تهيه آمار دانشجويان و اعضاء هيات علمي

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1395/12/27
تعداد بازدید:
1967
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal