۱۴۰۰ سه شنبه ۵ بهمن
اداره خدمات آموزشي
شرح وظايف اداره خدمات آموزشي

1- بررسي نهايي انتخاب واحد وحذف و اضافه دانشجويان رشته هاي مختلف از لحاظ رعايت پيش نيازي ، هم نيازي و ديگر قوانين آموزشي پس از تائيد و ارسال از سوي دانشكده هاي تابعه
تهيه كارنامه از سيستم سما وكنترل وتاييد كارنامه نيمسال و كارنامه كل دانشجويان فارغ التحصيل
2- صدور گواهي اشتغال به تحصيل جهت كليه دانشجويان پس از دريافت فرم مخصوص از دانشكده هاي تابعه
3- صدور مرخصي تحصيلي جهت كليه دانشجويان متقاضي بعد از موافقت وارسال از سوي دانشكده هاي تابعه
4-بررسي كارنامه كليه دانشجويان در سيستم سما
5- نظارت بر برگزاري صحيح و سالم كليه امتحانات
6- بررسي و تائيد ليست نمرات ارسالي از دانشكده ها و تحويل به اداره انفورماتيك جهت ثبت
7- بررسي پرونده دانشجويان در خصوص موارد آموزشي بر اساس بخشنامه هاي وزارت متبوع
8- تاييد كارنامه كل و ارسال به مسئول امور نقل وانتقالات
9- اعلام تعداد واحدهاي گذرانده دانشجويان جهت كار دانشجويي يا وام تحصيلي
10- اعلام دانشجويان رتبه اول هر رشته به مركز استعدادهاي درخشان
11- تهيه ليست دانشجويان ممتاز
12- بررسي و تائيد موارد مشروطي و محروميت از تحصيل اعلام شده از سوي دانشكده هاي تابعه و بازخورد نتيجه به ايشان
13-تهيه اسامي واجدين شرايط شركت در آزمونهاي جامع علوم پايه و پره انترني پزشكي، در شهريورواسفندماه هرسال ازدانشكده پزشكي تابعه و وارد كردن در برنامه كامپيوتري وزارتخانه و صدور كارت شركت در جلسه و برگزار نمودن آزمونهاي فوق واعلام نتايج نهايي به دانشكده پس از دريافت نمرات از سوي وزارت متبوع
14- همكاري با وزارت متبوع در خصوص برگزاري آزمونها ي جامع علوم پايه ، پره انترني وساير آزمونها
15- بررسي و كارشناسي موارد ارجاعي به شوراي آموزشي
16- تهيه گزارش وضعيت تحصيلي دانشجويان براي كمسيون بررسي موارد خاص دانشگاه و كميته منطقه اي
17- انجام امور آموزشي مربوط به دانشجويان شاهد و ايثارگر
18- حذف ترم جهت دانشجويان محروم از تحصيل پس از دريافت نامه كميته انضباطي
19- صدور حكم انصراف و يا اخراج از تحصيل
20-انجام امور مربوط به دانشجويان انصرافي و اخراجي
21- تسويه حساب دانشجويان اخراجي و انصرافي
22- بررسي كارنامه كلي دانشجويان فارغ التحصيل از لحاظ تعداد واحد گذرانده ، واحد اخذ شده ، تعداد نيمسال ، مشروطي و معدل كل و ارسال به اداره دانش آموختگان
23- مكاتبه با وزراتخانه در كليه موارد آموزشي مربوطه
 

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1395/12/27
تعداد بازدید:
2470
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal