۱۴۰۱ سه شنبه ۲۵ مرداد

پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 19 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
عنوان شرح تاریخ
نحوه تاسيس جوامع علمي در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 1396/08/10
موضوع ماده (10) قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي 1396/08/10
مصوبه واگذاري فعاليت ها و اختيارات ستادي به دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور 1396/08/10
ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب تاريخ 11-6-1383 مجلس شوراي اسلامي 1396/08/10
ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب تاريخ 11-6-1383 مجلس شوراي اسلامي 1396/08/10
ماده 29 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب تاريخ 11-6-1383 مجلس شوراي اسلامي 1396/08/10
ماده 20 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب تاريخ 11-6-1383 مجلس شوراي اسلامي 1396/08/10
لزوم انطباق آئين نامه هاي دانشجويي و فرهنگي با سياستهاي فرهنگي و ساير مصوبات مرتبط شوراي عالي انقلاب فرهنگي 1396/08/10
قانوني بودن پرداخت فوق العاده مديريت 1396/08/10
قانون نحوه‌ انجام‌ امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي و تحقيقاتي 1396/08/10
قانون تنظيم بخشي از مقررات دولت سال 1380 و تنفيذ شده در قانون برنامه پنجم توسعه و آيين نامه هاي اجرايي قانون الحاق 1396/08/10
قانون تشكيل هيأتهاي امناءدانشگاهها وموسسات آموزش عالي وپژوهشي_0 1396/08/10
قانون بودجه 96 1396/08/10
قانون بودجه 95 1396/08/10
قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور 1396/08/10
ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1396 1396/08/10
ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1395 1396/08/10
تفويض اختيار صدور مجوز تاسيس دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي دولتي و غير دولتي به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 1396/08/10
اختيارات هيأت امناء در تصويب بودجه تفصيلي دانشگاهها_2 1396/08/10
<<   <  1  >   >>  
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal