۱۴۰۱ سه شنبه ۲۵ مرداد
ارزيابي عملكرد مديران و كاركنان

دستورالعمل

ارزيابي عملكرد مديران و كاركنان دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني كشور و سازمانهاي وابسته

  مركز توسعه مديريت و تحول اداري- گروه تحول اداري

 مقدمه : 

     ارزيابي عملكرد به عنوان يك ارزيابي دوره اي، رسمي و اغلب مكتوب از عملكرد شغلي كاركنان است، كه به منظور دستيابي به اهداف مختلف مورد استفاده قرار مي‌گيرد. شناخت كاركنان ساعي و اعطاي پاداش به آنها، ايجاد انگيزه براي بهبود عملكرد آنان و ساير كاركنان، از جمله علل اصلي ارزيابي عملكرد مي باشد. در گذشته مديران، ارزيابي عملكرد را فقط به منظور كنترل فعاليتهاي كاركنان انجام مي‌دادند، در حالي كه امروزه جنبه راهنمايي و ارشادي اين عمل، اهميت بيشتري يافته است. هدف اصلي از ارزيابي عملكرد اين است كه اطلاعات ضروري در باره نيروهاي شاغل در سازمان جمع آوري و در دسترس مديران قرار گيرد تا آنها بتوانند تصميمات بجا و لازم را در جهت بالابردن ارتقاء كمي و كيفي كاركنان اتخاذ نمايند.

     رصد تحقق اهداف سازماني از طريق سنجش عملكرد و همچنين كارآيي و اثربخشي هر سازماني از اصول اصلي پويايي سازمان است لذا بر اساس دستورالعمل اجرايي ارزيابي عملكرد كارمندان به شمارة 11942/200 مورخ 22/5/1390 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور  و ماده 69 آئين نامه اداري و استخدامي كاركنان غيرهيأت علمي دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني مصوب سال 1391به منظور سنجش ميزان تحقق اهداف سازماني و افزايش بهره وري، عملكرد كارمندان در دوره هاي مشخص سالانه به صورت منظم و براساس شاخص هاي عمومي و اختصاصي مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت كه نتيجة آن در ارتقاء اثر بخشي، بهره وري، افزايش كيفيت خدمات، پاسخگويي در مقابل عملكرد، رضايت ذينفعان و برخورداري از مزايا و ساير موارد لحاظ خواهد شد.

    در راستاي اجراي بهينه فرآيند ارزيابي عملكرد كاركنان، دستورالعمل مزبور به منظور تعيين معيارها و شاخصهاي امتيازدهي تهيه گرديده، تا حتي‌الامكان از اعمال سليقه هاي شخصي جلوگيري به عمل آيد و در اين فرآيند شاهد امتيازاتي صحيح تر و منطبق بر واقعيات باشيم، تا با تكيه بر امتيازات مكتسبه، به اهداف سازماني حاصل از ارزيابي دست يابيم. شيوه نامة تدوين شده، متشكل از بخش هاي تعاريف، سازمان اجرايي، گروه هدف، فرم هاي ارزيابي و حيطه شمول آنها، فرايند اجرا و مراحل تكميل فرم هاي ارزيابي عملكرد، نتايج حاصل از ارزيابي عملكرد فرد و .......... مي باشد.

 
در زير مي توانيد فايل كامل اين دستورالعمل را دانلود فرماييد.
 

دانلود فايل ورد

...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/08/21
تعداد بازدید:
2137
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal