۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۵ فروردين
اداره بازرسي،ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات دانشگاه علوم پزشكي جهرم
نحوه ارائه گزارشات، بررسي و پاسخگويي به شكايات
فرايند بررسي و پاسخگويي به شكايات

مراجعه كننده محترم

 

باسلام واحترام

                        چنانچه شما ازنحوه ارائه خدمات بيمارستانها،كلينيك و يا هريك از واحد هاي تابعه دانشگاه، درزمينه نقض قوانين ، عدم انجام وظيفه ، عدم پاسخگوئي يا ضعف درارائه خدمات شكايتي داشته وشخصا ذينفع بوده وازاين اداره خواهان رسيدگي براي احقاق حق خود باشيد ويا به عنوان يك شهروند آگاه با حس مسئوليت اجتماعي ازسوء جريان اداري ، نظيرتضييع اموال عمومي ، دولتي ، منابع ومحيط زيست ، وجود فساد وجرم ويا ديگرتخلفات اداري اطلاعاتي داريد مي توانيد شكايت ويا اطلاعات خود ازاين گونه سوء جريانات را با توجه به رعايت نكات زيربه سامانه رسيدگي به شكايات واعلامات اداره بازرسي ، ارزيابي عملكرد وپاسخگوئي به شكايت ارسال نمائيد تا وفق مقررات رسيدگي شود .تنظيم و ارسال شكايت و گزارشات به سه روش زير امكانپذير مي باشد.

1-     تماس با شماره تلفن گوياي 54341010 -071

2-     مراجعه به پايگاه اطلاع رساني دانشگاه به آدرس www.jums.ac.ir و ثبت در سامانه اداره بازرسي،ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات در زير شاخه حوزه رياست

3-     مراجعه حضوري به واحدهاي رسيگي به شكايت مستقردر بيمارستانها ويا سايت پرديس دانشگاه به آدرس:

فارس-جهرم-بلوار استاد مطهري-سايت پرديس دانشگاه علوم پزشكي-طبقه دوم اتاق 301

 

خواهشمند است پيش ازتنظيم وارسال شكايت و ياگزارش ازسوء جريان به نكته زير توجه نمائيد :

1-     وظيفه اداره بازرسي ، ارزيابي عملكرد وپاسخگوئي به شكايات ، نظارت براجراي صحيح قوانين وحسن جريان اموردرواحدهاي تابعه دانشگاه مي باشد بنابراين رسيدگي به شكايات خارج ازحوزه هاي مذكوردرصلاحيت اين اداره نيست .

2-     درصورتي كه شكايتي به اداره بازرسي ، ارزيابي عملكرد ارسال نموديد وپرونده شما درحال رسيدگي است ويا گزارشي ازسوء جريان اداري ارائه نموده ايد ازارسال مجدد شكايت يا گزارش به ديگرواحدهاي دانشگاه خودداري نمائيد . ضمنا پيگيري شكايت هاي خارج ازاين سامانه كه قبلا به اداره ارسال شده است ازطريق مراجعه حضوري ويا تماس تلفني با شماره 54332224 امكان پذيراست .

3-   به شكايت هائي كه قبلا به اداره بازرسي ، ارزيابي عملكرد وپاسخگوئي به شكايات ارسال شده است ومجددا از ساير روشها ارسال
مي شود رسيدگي نخواهد شد .

4-     شكايت هائي كه داراي اطلاعات ناقص ويا نادرست بوده و يا مشخصات شاكي ناقص ويا هويت وي احرازنشودرسيدگي نخواهدشد .

5-     اكيدادرخواست ميگردد شكايت خوددرچند موضوع را دريك شكايت نامه ارسال ننمائيد . به عبارتي ديگردرصورتي كه ازواحد ويا چند واحددانشگاه دريك موضوع ويا درچند موضوع شكايت داريد براي هريك ازواحدها وبراي هريك ازموضوعات يك فرم شكايت تنظيم وارسال نمائيد .

6-     درصورتي كه جمعي ازاشخاص حقيقي يا حقوقي ويا يك شخص حقوقي به ثبت شكايت درسامانه تمايل داردبايد مشخصات يك فرد حقيقي به نمايندگي ازاشخاص درفرم شكايت درج شود درغيراين صورت به شكايت رسيدگي نمي شود .

7-     مسئوليت قانوني مطالب اظهارشده برعهده شاكي خواهد بود .

8-     كساتي كه امكان استفاده مستقيم   از سامانه اين اداره را ندارند  ،باتماس با تلفن 54341010-071   مي توانند ازخدمت اپراتوري اداره بازرسي ،ارزيابي عملكرد و پاسخگويي دانشگاه استفاده نمايند.

تاریخ:
1396/08/27
تعداد بازدید:
536
منبع:
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal