۱۴۰۰ شنبه ۶ آذر
اطلاعات كارگاهها
 ردیف  نام کارگاه  مجوز و تاییدیه رسمی  برگزاری کارگاه License برنامه Program   اسلاید Slide  اسامی شرکت کنندگان List تجزیه و تحلیل Report  عکس کارگاه نام مدرس  تاریخ برگزاری 
 1 آشنایی با سامانه منبع یاب، مشابهت یاب و معرفی مجلات نامعتبر  دانلود مجوز دانلود برنامه  دانلود اسلاید  دانلود اسامی  دانلود   دانلود عکس  دکتر شکوهی
1400/6/16
 2 کارگاه روش های سرچ سیستماتیک  دانلود مجوز دانلود برنامه  دانلود اسلاید  دانلود اسامی  دانلود   دانلود عکس  دکتر شکوهی
1400/6/17
 3 کارگاه مقاله نویسی پرستاری  دانلود مجوز دانلود برنامه  دانلود اسلاید  دانلود اسامی  دانلود   دانلود عکس  
1399/11/8
 4 کارگاه آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی  دانلود مجوز دانلود برنامه  دانلود اسلاید  دانلود اسامی  دانلود   دانلود عکس
1399/9/30
 5 کارگاه آشنایی با سامانه علم سنجی و نوپا  دانلود مجوز دانلود برنامه  دانلود اسلاید  دانلود اسامی  دانلود   دانلود عکس  
1399/9/26
 6 کارگاه آشنایی با سامانه پژوهان  دانلود مجوز دانلود برنامه  دانلود اسلاید  دانلود اسامی  دانلود   دانلود عکس
1399/9/19
 7 کارگاه متا آنالیز  دانلود مجوز دانلود برنامه  دانلود اسلاید  دانلود اسامی  دانلود   دانلود عکس  
1399/7/22
8 کارگاه جستجوی پیشرفته و بازیابی منابع اطلاعات بالینی  دانلود مجوز دانلود برنامه  دانلود اسلاید  دانلود اسامی  دانلود   دانلود عکس  مریم آزموده ، دکتر شکوهی
1398/10/29,30
9 کارگاه Uptodate و سامانه علم سنجی
 دانلود مجوز دانلود برنامه  دانلود اسلاید  دانلود اسامی  دانلود   دانلود عکس  مریم آزموده ، دکتر شکوهی
1398/10/10
10 کارگاه Uptodate و سامانه علم سنجی  دانلود مجوز دانلود برنامه  دانلود اسلاید  دانلود اسامی  دانلود   دانلود عکس  مریم آزموده ، دکتر شکوهی
1398/10/2
 11 کارگاه Endnote  دانلود مجوز دانلود برنامه  دانلود اسلاید  دانلود اسامی  دانلود   دانلود عکس دکتر علی دهقانی
1398/10/1
 12 کارگاه سرقت ادبی  دانلود مجوز دانلود برنامه  دانلود اسلاید  دانلود اسامی  دانلود   دانلود عکس  دکتر ساریخانی  
 13 کارگاه پیشرفته جستجو در بانک های اطلاعاتی  دانلود مجوز دانلود برنامه  دانلود اسلاید  دانلود اسامی  دانلود   دانلود عکس  مریم آزموده ، دکتر شکوهی
1398/6/23
1398/6/24 
 14 نوپا و Clinical Key  دانلود مجوز دانلود برنامه  دانلود اسلاید  دانلود اسامی  دانلود   دانلود عکس  مریم آزموده ، دکتر شکوهی  
 15  نوپا و Science Direct  دانلود مجوز دانلود برنامه  دانلود اسلاید  دانلود اسامی  دانلود   دانلود عکس  مریم آزموده ، دکتر شکوهی  
 16  آموزش نرم افزار مدیریت منابع  دانلود مجوز دانلود برنامه  دانلود اسلاید  دانلود اسامی  دانلود   دانلود عکس    
 17  علم سنجی  دانلود مجوز دانلود برنامه  دانلود اسلاید  دانلود اسامی  دانلود   دانلود عکس    
 18  اولویت  دانلود مجوز دانلود برنامه  دانلود اسلاید  دانلود اسامی  دانلود   دانلود عکس    
 19  مدیریت منابع  دانلود مجوز دانلود برنامه  دانلود اسلاید  دانلود اسامی  دانلود   دانلود عکس    
 20  جستجوی منابع  دانلود مجوز دانلود برنامه  دانلود اسلاید  دانلود اسامی  دانلود   دانلود عکس    
 21  تجزیه و تحلیل داده های آماری  دانلود مجوز دانلود برنامه  دانلود اسلاید  دانلود اسامی  دانلود دانلود عکس    
 22  اخلاق در پژوهش  دانلود مجوز دانلود برنامه  دانلود اسلاید  دانلود اسامی  دانلود دانلود عکس    
 23  شیوه نگارش مقالات علمی  دانلود مجوز دانلود برنامه  دانلود اسلاید  دانلود اسامی  دانلود دانلود عکس    
 24 نوپا بالینی  دانلود مجوز دانلود برنامه  دانلود اسلاید  دانلود اسامی  دانلود دانلود عکس    
 25  نوپا علوم پایه  دانلود مجوز دانلود برنامه  دانلود اسلاید  دانلود اسامی  دانلود دانلود عکس    
 26 اخلاق در پژوهش 97  دانلود مجوز دانلود برنامه  دانلود اسلاید  دانلود اسامی  دانلود دانلود عکس    
تاریخ :
1400/07/11
تعداد بازدید:
3386
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal