۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۹ دي
معرفي

 

 

تصوير

معرفي

 

 پورقارداش

نام و نام خانوادگي: فريده پورقارداش

سمت: مسئول تربيت بدني كاركنان

داخلي: 208

پست الكترونيك: faridehpourghardash@gmail.com

 

سوابق

 

سوابق تحصيلي

*كارشناس ارشد فيزيولوژي ورزش

 

سوابق آموزشي

1-تدريس واحدهاي عملي تربيت بدني دانشجويان دانشكده پزشكي جهرم

2-تدريس واحدهاي عملي تربيت بدني دانشجويان دانشكده پرستاري جهرم

3-تدريس واحدهاي عملي تربيت بدني دانشجويان دانشگاه جهرم

 

سوابق شغلي :

1-    كارشناس تربيت بدني دانشگاه علوم پزشكي

2-    كارشناس فرهنگي و فعاليت هاي فوق برنامه

3-    كارشناس مسئول انتخاب دانشجوي نمونه دانشگاه علوم پزشكي

4-    كارشناس تحصيلات تكميلي دانشكده پزشكي

5-    مسئول آموزش فيزيوپاتولوژي دانشكده پزشكي

6-    مسئول تربيت بدني كاركنان دانشگاه علوم پزشكي

 

 

شرح وظايف

 

 

1-فراهم آوردن تسهيلات لازم براي گسترش وتعميم ورزش در دانشگاه

2-تنظيم وتدوين برنامه هاي پيشنهادي در رابطه با ورزش با توجه به شرايط ومقتضيات دانشگاه

3-ايجاد انگيزه وتشويق كاركنان جهت شركت فعالانه در فعاليتهاي ورزشي

4-نظارت وارزشيابي برنامه هاي ورزشي ،خدمات فني مربيان ونحوه اجراي برنامه ها

5-نظارت وبرنامه ريزي دراداره سالن ها واماكن ورزشي

6-حفظ وحراست اماكن وفضاهاي ورزشي وامكانات موجود

7-نظارت وبرنامه ريزي براجراي فعاليتهاي ورزشي كاركنان حوزه هاي دانشگاه

8-پيشنهاد و برنامه ريزي مسابقات ورقابت هاي مختلف ورزشي به مناسبت هاي مختلف طبق تقويم ورزشي سالانه

9-هماهنگي ،نظارت وبرنامه ريزي وپيش بيني اعتبارات لازم جهت اعزام تيم هاي ورزشي به مسابقات داخلي،كشوري والمپيادهاي ورزشي

10-پيش بيني ونظارت برتهيه وسايل وتجهيزات اماكن مختلف ورزشي دانشگاه

11-گسترش ورزش همگاني و قهرماني ويژه كاركنان دانشگاه

12- ارائه گزارش ماهانه به معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه

13-پيگيري ومرتفع نمودن مشكلات وتنگناهاي ورزشي در حد امكانات دانشگاه

14-عقد قرارداد با مربيان مختلف جهت اداره كلاس هاي ورزشي جهت كاركنان

15- تشكيل كميته ورزش كاركنان جهت تعميم وگسترش ورزش در بين كاركنان دانشگاه 

  

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1397/03/06
تعداد بازدید:
1086
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal