۱۴۰۲ سه شنبه ۱۶ خرداد
کنگره ها

عنوان مقاله

اسامی نویسندگان

نوع ارئه

متن

Knowledge, Attitude and practice against the 2019 Novel Coronavirus

 (COVID-19) Among the Jahrom city people: A Cross-Sectional Study

نوید کلانی- سید ابراهیم صادقی- ناصر حاتمی- محمد زارع نژاد- فرشید جاودانی- محمد رحمانیان

سخنرانی

Methanol poisoning outbreak concomitance with COVID-19 epidemic in Iran

ناصر حاتمی- نوید کلانی- فرشید جاودانی- سید رضا احمدی- سید رضا حبیب زاده- بهزاد شاهی-

سخنرانی

گواهی  

Phosphate levels and pulmonary damage in COVID-19

patients based on CORADS scheme: is there any link

Between parathyroid gland and COVID-19?

شیما پارسا- ناصر حاتمی- فرشید جاودانی- نوید کلانی- محسن ابراهیمی- سید رضا حبیب زاده- سید رضا احمدی- سمانه عبیری

پوستر

 گواهی

مقایسه میزان اضطراب در کادر درمانی و غیردرمانی شهرستان جهرم در مواجهه و عدم مواجهه با ویروس کرونای جدید (کووید 19) در سال 1399

محمد رحمانیان- هادی مصلی نژاد- احسان رحمانیان- ناصر حاتمی- نوید کلانی- اسماعیل رعیت دوست- سمانه عبیری

پوستر

گواهی  

میزان اضطراب ناشی از کرونا ویروس جدید (کووید 19) در بیماران مبتلا به سرطان پستان در زمان پاندمی کرونا

مرضیه حق بین- علیرضا عباسی- الهام رفیعی- نوید کلانی- ناصر حاتمی

پوستر

 گواهی

بررسی شاخص عدد مولد پایه در همه گیری کرونا ویروس در شهرستان جهرم

ناصر حاتمی- فرشید جاودانی- محسن ابراهیمی-حسن ضابطیان- نوید کلانی- سید ابراهیم صادقی

پوستر

گواهی  

N-acetyl cysteine (NAC) and COVID-19 treatment: New hopes in old medication

Naser Hatami, Navid Kalani, Farshid Javdani, Sayyed Reza Ahmadi, Seyed Reza Habibzadeh,

Behzad Shahi,Fatemeh Maleki, Neema John Mehramiz, Mahdi Foroughian

پوستر

 گواهی

COVID-19 cardiac manifestations and Scent perception genes in hearts of SARS-Cov-2 infected patients: A Meta-Analysis of Gene expression data

محسن ابراهیمی- محمد زارع نژاد- علیرضا درودچی- فرشید جاودانی- نوید کلانی- سید ابراهیم صادقی- مهدی فروغیان

پوستر

 گواهی

بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد پرسنل درمانی در رابطه با کرونا ویروس جدید(کوید 19)

محمد رحمانیان- رضا اینالو- نفیسه اسماعیل پور- نوید کلانی- محمد حیدرنژاد- ناصر حاتمی- اسماعیل رعیت دوست

پوستر

گواهی  

بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان در رابطه با کرونا ویروس جدید(کوید 19)

محمد رحمانیان- محمد زارع نژاد- نوید کلانی- ناصر حاتمی- فرشید جاودانی

پوستر

گواهی  

بررسی تعارض کار- خانواده در پرستاران و پزشکان مراقب از بیماران مبتلا به کوید 19

لیلی مصلی نژاد، سمانه عبیری، مجتبی زینی، ناصر حاتمی، نوید کلانی

پوستر

گواهی  

بررسی رضایت زناشویی و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به کلینیک زنان شهرستان جهرم در سال 1399

دکتر اطهر راسخ جهرمی، نوید کلانی، دکتر فریده مقرب، رضوان حیدری

پوستر

 گواهی

اضطراب و استرس به کرونا ویروس در پرسنل درمانی

محمد رحمانیان- هادی مصلی نژاد- احسان رحمانیان- نوید کلانی- ناصر حاتمی- اسماعیل رعیت دوست- سمانه عبیری

پوستر

 گواهی

بررسی سطح دیسترس اخلاقی در پرستاران و پزشکان مراقب از بیماران مبتلا به کوید 19 : یک مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1399

لیلی مصلی نژاد، سمانه عبیری، نوید کلانی

پوستر

گواهی  

نحوه گذراندن اوقات فراغت در شرایط قرنطینه خانگی برای جلوگیری از ابتلا به کرونا ویروس جدید: یک مطالعه توصیفی- تحلیلی در ارتباط با ساکنین شهرستان جهرم

محمد حسین مدبر ، منصور تفویضی ، محسن حجت ، ناصر حاتمی ، نوید کلانی

پوستر

 گواهی

بررسی رابطه نشانگرهای انعقادی و شدت درگیری ریوی در بیماران کرونا ویروس جدید

محسن ابراهیمی- اسماعیل رعیت دوست- سمانه عبیری- نوید کلانی- ناصر حاتمی- پویان کشاورز- علیرضا عباسی

پوستر

 گواهی

The mass media and people knowledge the Covid 19

محمد رحمانیان- فرشید جاودانی- ناصر حاتمی

پوستر

گواهی  

تاریخ :
1400/08/24
تعداد بازدید:
7512
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal