۱۴۰۰ شنبه ۲ مرداد
اساسنامه

كليات

به‌منظور هدفمند شدن پژوهش‌ها در بيمارستان‌هاي دانشگاه علوم پزشكي كاشان و كمك به رفع نيازهاي پژوهشي كشور درزمينه علوم پزشكي و بهداشتي و درماني، واحد حمايت از تحقيقات باليني تأسيس و امور آن طبق اين اساسنامه اداره خواهد شد.

ماده 1: هدف

  هدف واحد فراهم نمودن بستر مناسب پژوهش در بيمارستان‌هاي دانشگاه در طيف گسترده‌اي از عرصه‌هاي مولكولي تا سطح جامعه و انتشار و اطلاع‌رساني نتايج به‌دست‌آمده از تحقيقات، به سازمان‌هاي مرتبط هست.

ماده 2: وظايف

1- زمينه سازي و ساماندهي طرح‌هاي پژوهشي بنيادي، كاربردي و توسعه‌اي در زمينه‌هاي مختلف امور پزشكي، بهداشتي و درماني و رشته‌هاي وابسته به آن.

2-  فراهم نمودن شرايط براي ارائه خدمات و مشاوره علمي و فني به اشخاص حقيقي و حقوقي داخل و خارج دانشگاه توسط مراكز تحقيقاتي دانشگاه .

3-  نيازسنجي اولويت‌هاي پژوهشي مراكز تحقيقاتي دانشگاه و هدايت اجرايي مناسب آن‌ها.

4- مشــاركت در برنامه‌ريزي و اجراي سياست‌هاي دانـشگاه درزمينهي برگزاري كارگاهها

5- شناسايي نيازهاي مراكز تحقيقاتي و فراهم آوردن امكانات و تجهيزات مناسب از طريق جذب منابع داخل و خارج دانشگاه.

6- زمينه‌سازي براي ارائه خدمات مرتبط به بخش‌هاي مختلف جامعه

7- ارتباط فعال و سازنده با ساير مؤسسات و جوامع علمي و پژوهشي در داخل و خارج از كشور و اشخاص حقيقي و حقوقي متخصص يا مبتكر در چارچوب مقررات و ضوابط دانشگاه .

ماده 3: اركان

الف. شوراي واحد

ب.رئيس واحد

الف) شوراي واحد:

1- تركيب

1-1 - رئيس واحد (رئيس شورا)

2-1- معاون آموزشي- پژوهشي واحد (دبير شورا)

3-1- نماينده معاون پژوهشي دانشگاه (عضو شورا)

4-1- اعضاي هيئت‌علمي

2- وظايف و اختيارات شوراي واحد:

1-2- تدوين سياست‌هاي پژوهشي، آموزشي واحد و بيمارستان‌هاي دانشگاه

2-2- نظارت بر كليه مقالات واحد

3-2- بررسي نيازهاي تجهيزاتي، انتشاراتي، علمي و پژوهشي واحد و بيمارستان‌ها

4-2- اتخاذ سياست‌هاي مناسب در راستاي برقراري ارتباط علمي با ساير مراكز آموزشي و پژوهشي در محدوده ضوابط و مقررات دانشگاه

5-2- بررسي و تصويب طرح‌هاي پژوهشي ارجاع شده از مراكز تحقيقاتي دانشگاه (شيوه‌نامه مربوطه متعاقباً"توسط شوراي پژوهشي دانشگاه تنظيم و ارائه خواهد شد )

ب) رئيس واحد

رئيس واحد از بين اعضاي هيئت‌علمي و با حكم رئيس دانشگاه منصوب مي‌شود.  

وظايف رئيس

1- اداره و هدايت واحد براي انجام هرچه بهتر امور مربوطه در چارچوب اساسنامه

2- امضاي قراردادها و اسناد مالي و اداري، برابر ضوابط و مقررات جاري دانشگاه.

3- پيشنهاد بودجه ساليانه به مراجع ذيصلاح

4- نظارت و ارزشيابي بر كليه فعاليت‌هاي واحد بيمارستان‌هاي دانشگاه

5- ارائه گزارش عملكرد ساليانه به رياست دانشگاه.

 

دانلود فايل ورد...دانلود فايل
pdf

تاریخ :
1397/08/09
تعداد بازدید:
13502
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal