۱۴۰۲ چهارشنبه ۲ فروردين
وبینارهای 1399-1400

مدرس

عنوان کارگاه

تاریخ

ردیف

مهندس علیرضا نخستین

وبینار از ایده پردازی تا ثبت اختراع

13/7/1399

1

دکتر آرشام غواصیه

تئوری و کاربردهای شبکه های پیچیده مغزی

2/9/1399

2

دکتر حمید آریا

وبینار Immunotherapy in cancer

25/9/1399

3

خانم دکتر زاهدی

جستجوی اینترنتی( مدرسه زمستانه راه پژوهش)

12/11/1399

4

خانم دکتر زاهدی

انواع مطالعات و اخلاق در پژوهش(مدرسه زمستانه راه پژوهش)

15/11/1399

5

خانم دکتر زاهدی

مطالعات مداخله ایی(مدرسه زمستانه راه پژوهش)

18/11/1399

6

خانم دکتر شکوفه آتش پور

وبینار داروهای شایع مورد استفاده در کنترل وزن

20/11/1399

7

خانم مجاهدی

وبینار آشنایی با سامانه پژوهان

21/11/1399

8

خانم دکتر زاهدی

مطالعات تحلیلی1(مدرسه زمستانه راه پژوهش)

26/11/1399

9

خانم دکتر شکوفه آتش پور

وبینار داروهای شایع مورد استفاده در کنترل وزن

27/11/1399

10

آقای دکتر رحمانیان

مطالعات تحلیلی2(مدرسه زمستانه راه پژوهش)

29/11/1399

11

آقای دکتر رحمانیان

مطالعات توصیفی1(مدرسه زمستانه راه پژوهش)

3/12/1399

12

آقای دکتر رحمانیان

مطالعات توصفی2(مدرسه زمستانه راه پژوهش)

6/12/1399

13

آقای دکتر عابدی

Endnote( مدرسه زمستانه راه پژوهش)

10/12/1399

14

آقای دولت خواه

SPSSو آنالیز آماری 1( مدرسه زمستانه راه پژوهش)

13/12/1399

15

آقای حمیدرضا معدلی و خانم فاطمه قناعت پیشه

وبینار هوش مصنوعی و چشم انداز آن در پزشکی

14/12/1399

16

آقای دولت خواه

SPSSو آنالیز آماری 2( مدرسه زمستانه راه پژوهش)

17/12/1399

17

آقای حمیدرضا معدلی و خانم فاطمه قناعت پیشه

وبینار هوش مصنوعی و چشم انداز آن در پزشکی

21/12/1399

18

دکتر امینی

انواع مطالعات(سلسله کارگاه های پژوهشی یوسرن)

19/1/1400

19

خانم طبری

Search (سلسله کارگاه های پژوهشی یوسرن)

26/1/1400

20

دکتر عبداللهی

انتخاب موضوع و بیان مسئله(سلسله کارگاه های پژوهشی یوسرن)

1/2/1400

21

دکتر عبداللهی

نمونه گیری (سلسله کارگاه های پژوهشی یوسرن)

2/2/1400

22

دکتر عابدی

نرم افزار Endnote(سلسله کارگاه های پژوهشی یوسرن)

15/2/1400

23

دکتر مصلی نژاد

نرم افزار مندلی

22/2/1400

24

آقای دکتر فاصله

مفاهیم پایه پژوهش ، ایده پردازی ،اخلاق در پژوهش(مدرسه بهاره پژوهشی)

25/2/1400

25

خانم دکتر بادیه پیما

جستجوی منابع(مدرسه بهاره پژوهشی)

27/2/1400

26

آقای دکتر محمد مقامی

وبینار معرفی علوم و فناوری های شناختی ، ظرفیت ها و نمونه های موفق داخل کشور

28/2/1400

27

آقای دکتر دهقانی

انواع مطالعات توصیفی-تحلیلی(مدرسه بهاره پژوهشی)

29/2/1400

28

آقای دکتر علی طورچی

وبینار تومور های کلیوی با تاکید بر ایمنوتراپی

1/3/1400

29

آقای دکتر دهقانی

پروپوزال نویسی 1(مدرسه بهاره پژوهشی)

4/3/1400

30

آقای دکتر دهقانی

پروپوزال نویسی 2(مدرسه بهاره پژوهشی)

8/3/1400

31

سرکار خانم پرندآور

آشنایی با سامانه پژوهان و ارائه گزارش نهایی(مدرسه بهاره پژوهشی)

11/3/1400

32

آقای دکتر سبحانیان

آمار و SPSS (مدرسه بهاره پژوهشی)

17/3/1400

33

آقای دکتر حجت

مقاله نویسی(مدرسه بهاره پژوهشی)

19/3/1400

34

دکتر مفضل جهرمی

وبینار تفسیر نتایج آزمایشگاهی

20/3/1400

35

دکتر مفضل جهرمی

وبینار تفسیر نتایج آزمایشگاهی

27/3/1400

36

جناب اقای مهندس علیرضا نخستین

تئوری ایده پرداز(مدرسه تابستانه از ایده پردازی تا ثبت اختراع)

1/6/1400

37

جناب اقای مهندس علیرضا نخستین

منتورینگ ایده پردازی(مدرسه تابستانه از ایده پردازی تا ثبت اختراع)

6/6/1400

38

جناب اقای مهندس علیرضا نخستین

تئوری ثبت مالکیت فکری(مدرسه تابستانه از ایده پردازی تا ثبت اختراع)

8/6/1400

39

جناب اقای مهندس علیرضا نخستین

منتورینگ ثبت مالکیت فکری(مدرسه تابستانه از ایده پردازی تا ثبت اختراع)

13/6/1400

40

جناب اقای مهندس علیرضا نخستین

تئوری شروع استارتاپ(مدرسه تابستانه از ایده پردازی تا ثبت اختراع)

15/6/1400

41

جناب اقای مهندس علیرضا نخستین

منتورینگ شروع استارتاپ(مدرسه تابستانه از ایده پردازی تا ثبت اختراع)

20/6/1400

42

جناب اقای مهندس علیرضا نخستین

تئوری راه اندازی کسب و کار نوپا(مدرسه تابستانه از ایده پردازی تا ثبت اختراع)

22/6/1400

43

جناب اقای مهندس علیرضا نخستین

منتورینگ راه اندازی کسب و کار نوپا(مدرسه تابستانه از ایده پردازی تا ثبت اختراع)

27/6/1400

44

جناب آقای دکتر یاسر ساریخانی خرمی

کارگاه حضوری پروپوزال نویسی پیشرفته

27/7/1400

45

جناب آقای دکتر یاسر ساریخانی خرمی

کارگاه آشنایی با پروفایل ها و شبکه های اجتماعی

27/8/1400

46

جناب اقای بهیار مصلی نژاد

کارگاه حضوری صفرتاصد بیهوشی دربالین

12/9/1400

47

جناب اقای بهیار مصلی نژاد

کارگاه حضوری صفرتاصد بیهوشی دربالین

19/9/1400

48

استاد فاطمه فروزان

کارگاه تفسیر ABG

22/9/1400

49

جناب اقای بهیار مصلی نژاد

کارگاه حضوری صفرتاصد بیهوشی دربالین

26/9/1400

50

 

تاریخ :
1400/09/24
تعداد بازدید:
290
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal