۱۴۰۱ جمعه ۲۸ مرداد
چرخه اسناد

چرخه اسناد:

تمامي مكاتبات و سوابق سازمانها در يك چرخه به شكل زير به گردش مي افتد :


چرخه


1- مرحله ايجاد : هدف در اين مرحله كنترل و كاهش توليد اسناد است و اهم تمهيدات و اقداماتي كه در اين مرحله براي رسيدن به هدف راهگشا مي باشد ، عبارتند از :

-بكارگيري و جلوگيري از تكثير بي رويه و بي دليل اسناد

-كنترل دريافت اسناد

-بكارگيري روشهاي استاندارد و متحد الشكل در ايجاد مكاتبات

-استاندارد نمودن فرمها

-استاندارد نمودن فرم نامه

-استاندارد نمودن نوع كاغذ و پوشه


2-مرحله بكارگيري و استفاده : هدف در اين مرحله دسترسي آسان اطلاعات و همچنين تدوين اصول و روشهاي تشكيل پرونده ، راكد سازي و تهيه تجهيزات مناسب ضروري مي باشد.


3-مرحله امحاء:  هدف در اين مرحله امحاء مي باشد و به همين جهت از اين واژه به معناي امحاء استفاده شده است . اما در وظايف مديريت اسناد در اين مرحله انتقال اسناد واجد ارزش به آرشيو ملي نيز پيش بيني شده است . حتي در صورت كنترل شديد و اصولي در ايجاد و همچنين اتخاذ بهترين روشها و بكارگيري پيشرفته ترين تجهيزات در مرحله دوم ، انباشت اسناد راكد پيامد جبري خواهد بود و عمده ترين و پيچيده ترين مشكلات مديران اسناد در اين مرحله مشهود مي شود كه خود ناشي از عملكرد مديران اسناد در مراحل قبل مي باشد . بدين معنا كه اتخاذ تصميمات صحيح و اجراي كامل ودقيق آنها در مراحل قبل مشكلات كمتري در آينده در پي خواهد داشت .

وظايف مديريت اسناد در اين مرحله عبارت است از :

-ايجاد واحد بايگاني راكد و تدوين مقررات آن .

-ايجاد سيستم راكد سازي اسناد و پرونده ها .

-تنظيم دستورالعملهاي اجرايي براي مديران قسمتهاي مختلف سازمان جهت انتقال پرونده هاي راكد .

-ارزشيابي اوليه و تعيين ارزشهاي اداري و استنادي اسناد .

-هماهنگي با آرشيو ملي جهت ارزشيابي ثانويه و انتقال اسناد واجد ارزش دائمي به آرشيو ملي.

-تعيين مدت زمان نگهداري اوراق و پرونده ها در دستگاه .

-اخذ مجوز امحاء از شوراي آرشيوي .

-اجراي مصوبات شوراي آرشيوي در خصوص انتقال اسناد يا امحاي اوراق .

 

دانلود فايل ورد...دانلود فايل
pdf

تاریخ :
1396/01/03
تعداد بازدید:
3879
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal