۱۴۰۱ جمعه ۲۸ مرداد
شرح وظايف

شرح وظايف كارشناس بررسي اسناد و مدارك

1- انجام بررسيهاي لازم در زمينه هاي مختلف مديريت اسنادو آرشيو از طذيق مشاهده و مطالعه روشهاي تهيه و تنظيم و طبقه بندي اسناد و پرونده ها

2-تهيه و تنظيم برنامه هاي لازم در زمينه مديريت اسناد و آرشيو در سطح سازمان متبوع در قالب قوانين و مقررات و خط مشي هاي تعيين شده

3- مراقبت درحسن اجرا وظايف واحدها و يا گروههاي تحت سرپرستي وارائه راهنمائيهاي لازم در جهت هماهنگ كردن آنها با خط مشي هاي كلي تعيين شده

4- مطالعه منابع علمي و قانوني در زمينه هاي مختلف مربوط به مديريت اسناد كشور

5- مطالعه پرونده هاي راكد و تهيه فهرست ها و صورتهاي مورد نياز طبق راهنمايي هاي كارشناسان مافوق باتوجه به دستورالعمل هاي مربوط

6- جمع آوري و بررسي پرسشنامه هاي مربوطه و تجزيه و تحليل آنها

7- بررسي و ارزشيابي اسناد و تفكيك و فهرست برداري اوراق زائد

8- شركت در كميسيونهاي مختلف، سمينارها و جلسات

9- مطالعه روشهاي تهيه و تنظيم و طبقه بندي اسناد و پرونده ها

10- شركت فعال در دوره هاي كارآموزي، مهارتي و آموزشي در جهت ارتقاء معلومات و توانمنديهاي شغلي وبكارگيري نتايج آن در انجام وظايف محوله

11-انجام يا مشاركت در تحقيقات كاربردي در عرصه نظام سلامت در رشته شغلي مربوطه كه به تاييد مراجع ذيربط رسيده باشد.

12- انجام ساير امور مرتبط با شغل برحسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات

13- حفظ و نگهداري اسناد كاغذي به صورت مطلوب ، مطمئن با طول عمر زياد ، خدشه ناپذير و حجم كوچك

14- ايجاد و تهيه پشتيبان

15- طبقه بندي ، دسته بندي و كدگزاري اطلاعات جهت تسريع در امر بازيابي اطلاعات

16- كاهش هزينه هاي موجود درامر حفظ ، نگهداري و ارائه خدمات اطلاع رساني

17- استفاده از نسخه الكترونيكي اسناد در سيستم بايگاني

18- شماره گذاري اصل اسناد و مكاتبه جهت ارسال آنها 

19- فرستادن اصل اسناد طي مراحل قانوني و مكاتبه با مقامات مافوق با وزارتخانه

20- ارسال اصل اسناد طي مجوز صادره از وزارتخانه به كتابخانه اسناد ملي استان جهت امحاء

 

دانلود فايل ورد...دانلود فايل
pdf

تاریخ :
1396/01/03
تعداد بازدید:
1056
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal