دانشگاه علوم پزشکی جهرم
راه اندازی واحد آموزش مداوم دانشكده پرستاری و پیراپزشكی
واحد آموزش مداوم دانشکده پرستاری و پیراپزشکی با مسئولیت سرکار خانم لاله پورموسوی راه اندازی شد. همکاران محترم می توانند با مراجعه به سامانه آموزش مداوم دانشگاه از زمان و مکان و نوع کارگاه ها و سمینار های ارائه شده توسط این واحد مطلع گردند.
تاریخ:
1393/04/24
تعداد بازدید:
232
منبع:
Powered by DorsaPortal