دانشگاه علوم پزشکی جهرم
اولین جلسه توجیهی طرح رتبه بندی آموزشی دانشگاه های علوم پزشكی+ عكس
اولین جلسه توجیهی طرح رتبه بندی آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور( طرح راد) در دانشگاه برگزار شد.

اولین جلسه توجیهی طرح رتبه بندی آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور ( طرح راد) در دانشگاه علوم پزشکی جهرم برگزار شد.

در این جلسه که با حضور رئیس و اعضای هیات رئیسه دانشگاه تشکیل گردید، دکتر رضا نژاد رئیس کمیته طرح راد در دانشگاه، ضمن برشمردن اهداف این طرح گفت: مشخص نمودن نقاط قوت و ضعف در آموزش، تعیین علت ضعفها و کاستیها و یافتن راهکارهای مناسب جهت رفع نواقص از اهداف اصلی اجرای طرح راد می باشد.

دکتر رضا نژاد با اشاره به ارائه 20  شاخص اصلی این طرح در سال 89 گفت: این شاخصها در 5 حیطه اصلی شامل آموزش، مدیریت، واحدهای تابعه، معیارهای خاص و توجه به اهداف نقشه جامع علمی کشور دسته بندی گردیده که هر کدام از اینها نیز دارای زیر مجموعه هایی می باشد.

گفتنی است در این جلسه دکتر رئوفی رئیس دانشگاه نیز ضمن بر شمردن اهمیت طرح راد، خواستار همکاری و هماهنگی کلیه معاونین دانشگاه جهت اجرای هر چه بهتر این طرح و ارتقاء کیفیت آموزشی در دانشگاه گردید. 

  
تاریخ:
1392/12/22
تعداد بازدید:
667
منبع:
Powered by DorsaPortal