دانشگاه علوم پزشکی جهرم
برگزاري كارگاه آموزشي نحوه بارگذاري فايل هاي شخصي و آموزشي اساتيد در سامانه+عكس
كارگاه آموزشي نحوه بارگذاري فايل هاي شخصي و آموزشي اساتيد در سامانه به همتEDC برگزار شد.
كارگاه آموزشي نحوه بارگذاري فايل هاي شخصي و آموزشي اساتيد در سامانه برگزار شد. 
 
دكتر رحيم رئوفي رئيس دانشگاه در بازديد اين كارگاه يك روزه با برشمردن برخي از شاخص هاي و بومتريك و با اشاره به اهداف برگزاري اين كارگاه ، از اساتيد خواست با تمام وجود دانشگاه را در ارتقاي شاخص هاي وبومتريك همراهي كنند .

در ادامه دكتر صنيع معاون آموزشي دانشگاه هدف از برگزاري اين كارگاه را آشنايي اساتيد با نحوه بارگذاري فايلهاي شخصي و آموزشي اساتيد در سامانه اساتيد، آشنايي اعضاي هيات علمي با پروفايل هاي تخصصي در سامانه مرتبط با مديريت EDC بيان كرد.

يادآور مي شود در اين كارگاه كه با مشاركت معاونت آموزشي، كميته وبومتريك و واحدIT  دانشگاه در محل لابراتوار زبان برگزار شد، اساتيد دانشگاه آقايان تفويضي، ساريخاني و خانم دكتر مصلي نژاد مطالبي در خصوص نحوه بارگذاري فايلهاي شخصي و آموزشي اساتيد در سامانه اساتيد، آشنايي اعضاي هيات علمي با پروفايل هاي تخصصي، اشتراك انتشارات علمي و نحوه بارگذاري طرح درس و طرح دوره دروس بيان كردند.

 
 
 
 
 
تاریخ:
1394/06/30
تعداد بازدید:
71
منبع:
Powered by DorsaPortal