دانشگاه علوم پزشکی جهرم
درمان
ارتقا بخش های تخصصی بیمارستان خاتم الانبیا خفر
شهروندان خفری برای انجام تست ورزش و اکوی قلب نیاز به مراجعه به مراکز درمانی در جهرم ندارند.
 شهروندان خفری برای انجام تست ورزش و اکوی قلب نیاز به مراجعه به مراکز درمانی در جهرم ندارند.

به گزارش وبدا جهرم؛ دکتر قهرمان بمانا معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جهرم گفت: در راستای توسعه  خدمات بهداشتی و درمانی و ارائه خدمات مطلوب  به بیماران  سه دستگاه سونوگرافی، تست ورزش و اکوی قلب برای بیمارستان خاتم النبیاء خفر به ارزش 4 میلیارد تومان خریداری شد.

وی با اشاره به خریداری دستگاه جدید سونوگرافی برای بیمارستان خاتم الانبیاء خفر گفت: پیشتر دستگاه سونوگرافی در این بیمارستان بوده که با خریداری دستگاه جدید تشخیص های درمانی دقیق تر انجام می شود. 

به گفته وی با خرید این سه دستگاه که از ملزومات مهم پزشکی در درمان بیماران است شهروندان گرامی خفر دیگر نیاز به مراجعه به جهرم را ندارند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جهرم با اشاره به حضور متخصصین در بیمارستان خاتم الانبیاء خفر گفت: در حال حاضر 9 متخصص در رشته های جراحی عمومی، بیهوشی، داخلی، اطفال و زنان و زایمان در حال خدمت در این بیمارستان هستند.


نام پزشکان متخصص در بیمارستان خاتم الانبیاء خفر: 
▫️دکتر محمود کاتبی، متخصص جراحی عمومی
دکتر الهه رحمانیان و دکتر سمیرا دانا، متخصصین بیهوشی

▫️دکتر مهدی ایزد نگهدار و دکتر فروغ ایزدی فرد، متخصصین داخلی
دکتر هدی سزاواریان و دکتر مریم خوش نیت، متخصصین اطفال

▫️دکتر منیره صوفی و دکتر فاطمه عباسی، متخصصین زنان و زایمان
تاریخ:
1399/06/25
تعداد بازدید:
547
منبع:
Powered by DorsaPortal