دانشگاه علوم پزشکی جهرم
رئيس دانشگاه: 100 مركز بهداشتي درماني در اجراي طرح نسخ الكترونيك فعال هستند
رئيس دانشگاه علوم پزشكي جهرم گفت: حدود 100 مركز بهداشتي درماني و 150 پزشك در بخش هاي دولتي و خصوصي در اجراي طرح نسخ الكترونيك فعال خواهند بود.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي جهرم گفت: حدود 100 مركز بهداشتي درماني و 150 پزشك در بخش هاي دولتي و خصوصي در اجراي طرح نسخ الكترونيك فعال خواهند بود.

دكتر رحيم رئوفي در جمع خبرنگاران در خصوص اجراي طرح نسخ الكترونيك در جهرم گفت: با توجه به برنامه تحول سلامت در كشور در سامانه نسخ الكترونيك دفترچه كامل حذف مي شود و تمامي اطلاعات پزشكان و بيماران اعم از دارويي، پاراكلينيك و آزمايش ها در اين سامانه وجود داردو مديريت نسخ در اختيار پزشك  قرار مي گيرد.

وي افزود: در اين طرح پزشك از داروهاي مصرفي بيمار اطلاع دارد و به نوعي در تشخيص و مديريت بيماري نقش سازنده اي مي توان ايفا كرد.

دكتر رئوفي با اشاره زمان اجراي اين طرح در جهرم تصريح كرد: شروع شدن طرح نسخ الكترونيك به تنهايي توسط وزارت بهداشت امكان پذير نيست و همكاري سازمان هاي بيمه گر جهت شروع طرح الزامي است.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي جهرم با اشاره به نحوه اجراي اين طرح در اين شهرستان بيان كرد: حدود 100 مركز بهداشتي درماني و 150 پزشكي در بخش هاي دولتي و خصوصي در اجراي طرح نسخ الكترونيك فعال خواهند بود.

دكتر رئوفي خاطرنشان كرد: ما در جهرم تمامي زيرساخت هاي اجراي طرح آماده كرديم و به محض ابلاغ وزارت بهداشت اجرايي مي كنيم و بحمداله در مسير آماده سازي زيرساخت هاي طرح نسخ الكترونيك در جهرم زحمات بسياري كشيده شده و در بين شهرهاي پايلوت ما از برنامه زمان بندي نيز جلوتر هستيم.

تاریخ:
1394/03/26
تعداد بازدید:
58
منبع:
Powered by DorsaPortal