۱۴۰۲ چهارشنبه ۲ فروردين
معرفي مسئول

 

تصوير

معرفي

1

 

نام و نام خانوادگي: الهام فاتحيان

سمت: سرپرستار بخش زنان1

داخلي: 218

پست الكترونيك:

 

سوابق

 

رجه علمي: كارشناس مامائي

رشته تحصيلي: مامائي

سال اخذ آخرين مدرك: 1380      

سابقه خدمت:

مسئول بخش زنان 1 از سال 1387

 

شرح وظايف

 

بررسي وضعيت موجود در واحد تحت نظارت جهت تعيين مشكلات مرتبط با ارائه خدمات

تعيين خطي مش جهت واحد مربوطه در راستاي اهداف كلي سازمان

تنظيم برنامه كاركنان در شيفت هاي مختلف و تعيين وظايف آنها

ثبت و ارائه گزارش كامل از وضعيت هر بيمار

برنامه ريزي جهت آموزش به كاركنان از جمله مقررات اداري، مقررات بخش، دستگاه ها و تجهيزات موجود و محيط فيزيكي بخش به خصوص كاركنان جديدالورود

برنامه ريزي جهت آموزش به بيماران، خانواده و همراهان

توجه به نيازهاي كاركنان، ايجاد انگيزه در جهت رضايت شغلي

كنترل حضور و غياب كاركنان

برپايي كنفرانس هاي داخلي

مشاركت و همكاري با كميته هاي بيمارستاني

همكاري و همراهي و ارائه گزارش هنگام بازديد مسؤلان مافوق و گروه هاي بازرسي

شركت در جلسات مديران و ارائه نيازهاي كاركنان و مددجويان

رفع نيازهاي واحد مربوطه از جمله تجهيزات و لوازم مصرفي و خرابي دستگاه ها

 

 

دانلود فايل ورد...دانلود فايل
pdf

تاریخ :
1396/01/05
تعداد بازدید:
1424
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal