۱۴۰۲ شنبه ۱۳ خرداد
اسامي پرسنل پرستاري

 

اسامي پرسنل پرستاري بخش

رديف

نام ونام خانوادگي

مدرك تحصيلي

سمت

1

حسن عسكري

كارشناس پرستاري

پرستار

2

محمد مكملي

كارشناس پرستاري

پرستار

3

محمدفخرايي

كارشناس پرستاري

پرستار

4

محمدلولويي

كارشناس پرستاري

پرستار

5

مهدي خداجو

كارشناس پرستاري

پرستار

6

محسن رضائيان

كارشناس پرستاري

پرستار

7

مهرداد رحمانيان

كارشناس پرستاري

پرستار

8

رضا دلارا

بهيار

بهيار

9

ابوالحسن سجادي

بهيار

بهيار

10

عليرضا اكبري

بهيار

بهيار

11

امين زارعيان

بهيار

بهيار

12

فرشاد شعبانپور

بهيار

بهيار

13

محمد    نيكنام

كارشناس پرستاري

پرستار

14

محمد رحمانيان

كارشناس پرستاري

پرستار

16

عبدالرحمن رحمانيان

كاردان فوريتهاي پزشكي

فوريت

17

احسان   جامع

كارشناس فوريتهاي پزشكي

فوريت

18

مجيد    بهفر

كارشناس پرستاري

پرستار

 

اسامي

 

 

19

فريباكاظمي

كارشناس پرستاري

پرستار

20

شيدا بهرام پور

كارشناس پرستاري

پرستار

21

روياابراهيمي

كارشناس پرستاري

پرستار

22

سميراسالاري

كارشناس پرستاري

پرستار

23

منصوره رحمانيان

كارشناس پرستاري

پرستار

24

الهام كشتكار

كارشناس پرستاري

پرستار

25

الهام رنجبر

كارشناس پرستاري

پرستار

26

فاطمه شاكري

كارشناس پرستاري

پرستار

27

فاطمه هنرمند

كارشناس پرستاري

پرستار

28

راضيه كلواني

كارشناس پرستاري

پرستار

29

كبري اميرسالاري

كارشناس پرستاري

پرستار

30

مريم صداقت

كارشناس پرستاري

پرستار

31

صديقه فلك زاده

كارشناس پرستاري

پرستار

32

رقيه ميرزايي

كارشناس پرستاري

پرستار

33

سعيده رحمانيان

كارشناس پرستاري

پرستار

34

ياسمن پورفريد

كارشناس پرستاري

پرستار

 

 

 

 

 

 

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/01/05
تعداد بازدید:
3280
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal