۱۴۰۲ چهارشنبه ۲ فروردين
معرفي سرپرستار

 

 

 

تصویر

معرفی

 

 

نام و نام خانوادگی: سودابه شاکری

سمت: سرپرستار بخش اورژانس

داخلی: 273

پست الکترونیک: -

 

سوابق اجرایی و پژوهشی

 

رشته تحصیلی: کارشناس پرستاری

سال اخذ آخرین مدرک:

سوابق اجرایی:

سرپرستار بخش  post ccu از سال 92 تا 96

مسئول آموزش بخش   post ccu از سال 90 تا 92

دبیر کمیته گیرنده خدمت از سال 92 تا 96

دبیر کمیته اورژانس

سر پرستار بخش اورژانس بیمارستان استاد مطهری جهرم از سال 1396 تاکنون

تدریس کارگاه تئوری و عملی پیشرفته CPCR جهت پرسنل بخش اورژانس

مشارکت در تهیه جزوات آموزشی اعتبار بخشی

رابط آموزش به بیماران دیابتی از سال 95 تا 97

رابط آموزش به بیماران قلبی

 

شرح وظایف

 

الف) جمع آوری اطلاعات و برنامه ریزی :

1-     بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت .

2-     تعیین خط مشی جهت واحد مربوطه در راستای اهداف کلی سازمان .

3-     برنامه ریزی در جهت اجرای استانداردهای مراقبتی .

4-     تنظیم برنامه کار کارکنان تحت نظارت در شیفت های مختلف .

5-     تعیین وظایف کارکنان تحت نظارت (تقسیم کار).

6-      برنامه ریزی جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیمار / مددجو در هر شیفت بر بالین بیمار .

7-   برنامه ریزی جهت آگاه سازی کارکنان جدیدالورود به مقررات اداری ، استاندارد های مراقبتی و شناخت کامل نسبت به واحد از نظر محیط فیزیکی ، وسایل و تجهیزات و آشنایی با سایر قسمت های مرکز .

8-     برنامه ریزی جهت ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده توسط کادر تحت سرپرستی .

9-     برنامه ریزی جهت آموزش به مددجویان / بیماران ، خانواده و ....... (مراقبت از خود و توانبخشی و ........).

10-  پیش بینی نیازهای واحد مربوطه از نظر امکانات ، تجهیزات موجود و لوازم مصرفی و پیگیری جهت تامین آن .

11- برنامه ریزی جهت تحویل و تحول تجهیزات واحد مربوطه در هر شیفت کاری .

12-  برنامه ریزی جهت کنترل عملکرد تجهیزات مورد استفاده در بخش در هر شیفت .
ب) سازماندهی:

13- تشکیل جلسات گروهی و جلب مشارکت کارکنان در جهت حل مشکلات واحد مربوطه ( کارکنان ، مددجویان / بیماران و .........).

14- توجه به نیازهای کارکنان و ایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی .

15- برقراری حسن تفاهم بین کارکنان واحد مربوطه و سایر واحدها.

16-  انجام مراقبت های پرستاری در مواقع اورژانس .

17- ایجاد هماهنگی و همکاری بین کادر پرستاری و سایر واحدها .

18- شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهای کارکنان ، مددجویان/ بیماران جهت بهبود وضعیت .

19- همراهی با پزشک به هنگام ویزیت بیماران و ارائه گزارش لازم .

20- ثبت و گزارش کلیه امور واحدهای مربوطه به مسئولین ذیربط ( شامل : درخواست ها ، وقایع غیر مترقبه حوادث ، کمـــــــبود ها و نقایص ، نیازها و .......) .

21- مشارکت و همکاری در برنامه های آموزش ضمن خدمت ، باز آموزی و ..... کارکنان .

22-  مشارکت و همکاری در آموزش دانشجویان پرستاری و سایر کارآموزان در واحد مربوطه .

23-  مشارکت و همکاری در پژوهش ها و تحقیقات کاربردی پرستاری .

24- برپایی کنفرانس های داخلی جهت افزایش سطح دانش و مهارت حرفه ای پرستاران .
ج) هدایت و رهبری : کنترل هدایت و ارزشیابی.

25- کنترل حضور و غیاب پرسنل تحت سرپرستی .

26-  تکمیل فرم ارزشیابی کارکنان جهت پرسنل تحت سرپرستی .

27- ارزشیابی مستمر خدمات ارائه شده توسط کادر تحت سرپرستی از طریق : بررسی رضایت مندی مددجویان ، بیماران ، همکاران با ابزار مناسب ( مشاهده ، چک لیست و ........) .

28- نظارت و ارزشیابی مستمر بر رعایت معیارهای رفتار شغلی و اخلاقی کارکنان و انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس .

29- ارزشیابی اثر بخشی آموزش های داده شده به کارکنان ، مددجویان ، خانواده و دانشجویان .

30- کنترل و پی گیری ثبت و اجرای دستورات پزشک و نظارت اجرای آن .

31- مشارکت و همکاری با کمیته های بیمارستان بنا به صلاحدید سرپرست مربوطه .

32- نظارت بر حسن اجرای تعرفه های پرستاری .

33- نظارت مستمر بر اقدامات ضروری به منظور پیشگیری از عفونت ها .

34- همکاری و همراهی و ارائه گزارش هنگام بازدید مسئولین مافوق و گروه های بازرسی .

35- نظارت بر حسن اجرای کلیه خدمات پرستاری در واحد مربوطه .

 

 

 

 

دانلود فایل ورد...دانلود فایل pdf

تاریخ :
1398/10/15
تعداد بازدید:
1990
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal