۱۴۰۱ دوشنبه ۱۷ بهمن
مقررات
 مقررات بخش

بيماران پس از سطح بندي توسط ترياژ به دو دسته تقسيم مي شوند .

دسته اول كه شامل سطح يك و دو ترياژ مي باشند بر طبق پروتكل مشخص توسط پزشك عمومي بخش ،متخصص طب اورزانس و در صورت نياز توسط متخصص مقيم داخلي و يا متخصص قلب و يا متخصص اطفال ويزيت مي شوند.

دسته دوم كه شامل بيماران سطح سه فچهار و پنج مي باشند به اتاق پزشك يك راهنمايي شده و توسط ايشان ويزيت مي شوندو در صورت نياز با متخصص طب اورزانس جهت ويزيت بيمار هماهنگ مي شود.

- تحويل بيماران بصورت face to face مي باشد.

- شرح حال بيماران در بدو ورود و برگه پيشرفت بيماري در هر ويزيت بايستي توسط پزشك يك و يا پزشك دو تكميل گردد.

- ويزيت بيماران در صورتي كه متخصص طب اورژانس در بخش حضور نداشته باشد توسط متخصص  مقيم داخلي بيمارستان انجام مي شود كه ايشان موظفند در شرايطي كه بيمار بدحال در بخش حاضر باشد ظرف كمتر از ده دقيقه بر بالين بيمار حاضر شود .ودر شرايط عادي نيز حداكثر ظرف مدت سه ساعت موظف است به بخش اورژانس سرزده و بيماران را ويزيت نمايد.

اسامي تمامي بيماران مراجعه كننده به بخش اورژانس توسط نگهبان درب ورودي بخش يادداشت مي شود.

اسامي بيمراني كه پرونده سرپايي و بستري تشكيا مي دهند توسط اينچارج شيفت در دفتر مخصوص ان ثبت مي گردد

مقررات درماني :

- در بيماران ترومايي مسئوليت بيماراز بدو ورود بيمار به اورژانس برعهده متخصص  طب اورژانس بوده وايشان اقدامات لازم را شروع كرده و درصورت نياز به ويزيت جراح در اولين فرصت به ايشان اطلاع داده خواهد شد

-در بيماران شكم حاد بايستي در اولين فرصت ممكنه بيمار به سرويس جراحي منتقل شده و اقدامات لازم براي وي انجام گيرد

-

-ساير بيماران بايستي تحت نظر قرار گرفته و پس از آنكه تكليف بيمار از لحاظ نقشه درماني تعيين شد در صورت لزوم به سرويس هاي ديگر منتقل شوند

-زمان تعيين تكليف بيماران در بخش اورژانس حداكثر شش ساعت است

- كليه امور تشخيصي و درماني بيماران و تمام مراحل اين اقدامات بايستي با مديريت متخصص طب  اورژانس و در نبود ايشان با مديريت متخصص داخلي مقيم انجام گيرد

بخش اورژانس بيمارستان استاد مطهري در طبقه همكف قرار داشته و داراي دسترسي مستقيم از طريق در ورودي اورژانس بيمارستان واقع در خيابان استاد مطهري وهمچنين قابل دسترسي از داخل بيمارستان و از سمت بخشهاي بستري است . واحد ترياژ اورژانس اولين واحد برخورد با بيمار بوده و يك پرستار بطور 24 ساعته در آن مشغول به اولويت بندي بيماران مي باشد. بر اساس الگوريتم ترياژ ESI بيماران بر اساس وخامت حال و ميزان تسهيلات مورد نياز به 5 دسته تقسيم مي شوند. اولويت با بيماران دسته 1 و 2 بوده و بقيه بيماران بر اساس ميزان تسهيلات در دسترس به ترتيب پذيرش مي شوند.

 

 

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/01/05
تعداد بازدید:
1109
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal