۱۴۰۲ چهارشنبه ۲ فروردين
معرفي مسئول

 

 

تصویر

معرفی

 

 

نام و نام خانوادگی: نرجس کشایی

سمت: مسئول بخش کنترل کیفیت

داخلی: 325

پست الکترونیک:

 

سوابق اجرایی و پژوهشی

 

رشته تحصیلی: کارشناس پرستاری

سال اخذ آخرین مدرک:   1375

سوابق اجرایی:

مسئول بخش های اورژانس مطهری

مسئول بخش اتفاقات مطهری

سوپروایزر بالینی

سوپروایزر آموزشی

معاون مترون

مترون

مسئول ورابط واحد تحقیقات وپژوهش 

همکاری با دانشگاه آزاد جهرم (دانشجویان کارورز مدیریت مامایی و پرستاری

سوابق پژوهشی:

مجری طرح تحقیقاتی بررسی میزان شیوع عفونت محل عمل در بیماران بستری شده دربخش ارتوپدی بیمارستان استاد مطهری جهرم سال 1389

مجری طرح تحقیقاتی بررسی آگاهی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان مطهری شهرستان جهرم از طرح تحول نظام سلامت  در سال  1393

مقاله :  شیوع عفونت ارتوپدی دربیمارستان استاد مطهری جهرم سال 89

مقاله:  بررسی تاثیر عوامل مختلف در بروز عفونت محل عمل بیماران ارتوپدی در بیمارستان مطهری دانشگاه علوم پزشکی جهرم سال 90-1391

 

شرح وظایف

 

سوپروایزر کنترل عفونت مشاوری مطلع بوده و نقش کلیدی و مسئولانه در رابطه با عملکرد تیم کنترل عفونت بیمارستان دارد و یکی از اعضاء فعال کمیته کنترل عفونت بیمارستان است.نقش اصلی این فرد ایجاد ارتباط اطلاعاتی مناسب بین بخشهای بیمارستان و نیز تسهیل همکاری نزدیک بین پرسنل و گروه کنترل عفونت میباشد.برخی از وظایف اصلی وی عبارتند از:

1. تهیه گزارش از کلیه موارد عفونت پس از بررسی پرونده بیماران و گزارشهای آزمایشگاه به منظور تکمیل فرمهای مربوطه،به عبارتی نظارت و مراقبت(surveillance)،تحقیق و بررسی کنترل عفونت در بیمارستان

2. درخواست انجام نمونه برداری از افراد و مکانهای مشکوک به عفونت

3. همکاری و مشورت دربکارگیری بهتر امکانات موجود و مجزاسازی بیماران عفونی بخشها

4. نظارت بر نحوه اجرای روشهای ضدعفونی ونظافت طبق استانداردهای موجود

5.آشناسازی کادر درمانی و مدیران با عفونتهای بیمارستانی از طریق برگزاری سمینار و تهیه مقالات آموزشی

6. ترتیب جلسات آموزشی با پرستاران در تمامی شیفتها به صورت کارگاههای بحث و گفتگو و نیز تهیه و ارائه اطلاعات تخصصی پرستاری در زمینه شناسائی،پیشگیری و مانیتورینگ کنترل عفونت در داخل بخشها

7. نظارت بر اجرای دقیق دستورالعملها و پیشنهادات کمیته کنترل عفونت و گزارش نتایج و ارزیابی های خود به گروه کنترل

8. شرکت فعال ومنظم در جلسات گروه و کمیته کنترل عفونت و تهیه گزارش کار به کمیته مربوطه و همچنین کمک به کمیته به منظور برنامه ریزی و تعیین خطی مشی در جهت کنترل عفونت

9.حضور مستمر در زمینه تدوین خطی مشی ها و روشهای کنترل عفونت با توجه به چک لیست اعتباربخشی بیمارستانها و ارائه چک لیستهای نظارتی و ارزیابی بیمارستان از نظر کنترل عفونت با توجه به خطی مشی های اختصا صی کنترل عفونت

شرح وظایف سوپروایزر کنترل عفونت براساس اصول مدیریتی نیز به شرح زیر می باشد

1-شناخت منابع عفونت های بیمارستانی از طریق بررسی و انجام پژوهش
2- بکارگیری نتایج پژوهش ها و مطالعات جدید در انجام مراقبت ها برای پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی

3- همکاری در توسعه و اجرای برنامه های آموزشی برای کادر پرستاری ، دانشجویان و سایر کارکنان در صورت لزوم به منظور پیشگیری و کنترل عفونت با همکار ی سوپروایزر آموزشی
 
4-شرکت در جلسات و دوره های آموزشی که در رابطه با کنترل عفونت برای کادر پرستاری با سایر گروهها برگزار می شود 
 
5-تشکیل پرونده بهداشتی و تنظیم برنامه معاینات دوره ای و واکسیناسیون برای کارکنان بیمارستان و ارائه گزارش از موارد مثبت
 
6-ارزیابی وسایل و تجهیزات لازم برای عفونت های خطرناک و ارائه راهکاری مناسب به کمیته کنترل عفونت بیمارستان 
 
7-نیازسنجی آموزش کارکنان بیمارستان در عفونتهای بیمارستانی و پیگیری از تجربه آموزشهای ارائه شده مورد نیاز برای رعایت  قوانین و مقررات کنترل عفونت 
 
8-بازدید روزانه از بخشهای مختلف بیمارستانی برای کشف موارد جدید احتمالی و پیگیری موارد گذشته از طریق نتایج آزمایشات و علائمی بالینی و ثبت و ارائه گزارشات لازم
9-تهیه و تدوین دستورالعملهای کنترل عفونت های بالینی جهت بخشهای ویژه و سایر قسمتهای آسیب پذیر بر اساس استانداردهای مراقبتی با همکاری کمیته کنترل عفونت
 
10-نظارت و ارزشیابی از اجرای ضوابط و مقررات توصیه شده توسط کمیته کنترل عفونت در کلیه واحدهای بیمارستانی و گزارش نتایج به کمیته مزبور 
 
11-نظارت و کمک در ایزولاسیون بیماران عفونی با توجه به خط مشی های کمیته و امکانات موجود 
 
12-همکاری با تیم کنترل عفونت بیمارستان برای تشخیص ، تحقیق ، کنترل و ارزشیابی و بروز عفونت در همه گیری های بیمارستانی
13-شرکت در جلسات
کمیته کنترل عفونت بمنظور ارائه اطلاعات و گزارشات و دریافت دستورالعمل های اجرایی با رعایت احتیاط های همه جانبه

 

دانلود فایل ورد...دانلود فایل pdf

تاریخ :
1398/10/11
تعداد بازدید:
1346
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal