۱۴۰۰ سه شنبه ۱۶ آذر
شرح وظايف كارشناس

شرح وظايف كارشناس راديولوژي

عنوان رشته :كارشناس راديولوژي

متصديان احراز اين طبقه شغلي عهده دار انجام كارهاي تخصصي ومطالعاتي در زمينه هاي امور فني راديولوژي ، انتخاب روش هاي مناسب براي كار با پرتوهاي يونيزان ، انجام برنامه هاي آموزشي و تحقيقاتي ، تشريك مساعي در انجام كارهاي روزانه               از جمله : راديوگرافي ، فلوروسكپي ، آنژيوگرافي ، سي تي اسكن ، ام آر آي و ساير كارهاي تخصصي مي باشند .

وظايف و مسئوليت ها :

-رعايت سلسله مراتب اداري

- اجراي شرح وظايف عملكردي واحد

- اجراي دقيق شئونات اسلامي در محيط كار

-  به كارگيري اخلاق اسلامي و رفتار مناسب با همكاران،بيماران و همراهان

-  طرح ريزي و شركت در برنامه هاي آموزشي و تحقيقاتي.

-  مطالعه بمنظور انتخاب روشهاي مناسب براي كار با پرتوهاي يونساز

-  آماده نمودن اتاق و دستگاه هاي تصويربرداري

- كنترل فني دستگاه هاي راديولوژي و اعلام نواقص احتمالي آن به شخص مافوق

- تحويل گرفتن نسخه درخواستي و قبض بيمار از متصدي امور پذيرش

-  تطابق مشخصات بيمار با قبض صادر شده و وارد كردن مشخصات بيمار در سيستم دستگاه عكسبرداري

- فراخواني و هدايت بيمار به اتاق عكسبرداري

- كنترل و تطابق نوع پروسيجر درخواستي با علائم كلينيكي بيمار

- دادن دستورات لازم به بيماران بمنظور انجام راديولوژي

-   وضيعت دهي صحيح بيمار.

-  آماده نمودن داروهاي تزريقي در پروسيجرهاي رنگي

-  استفاده از كاست و فيلم مناسب(دستگاه هاي انالوگ)

- به كار بردن علائم راست و چپ در موارد لزوم

-   انتخاب بهترين شرايط پرتودهي به لحاظ افزايش عمر مفيد تيوب،كاهش دز جذبي بيمار و پرسنل و در نهايت ارائه كليشه تصويربرداري مطلوب

- انجام گرافي هاي ساده و تخصصي

- نظارت برنحوه كار ساير همكاران ( پرسنل طرحي و كاردان و ...)

- استفاده از وسايل حفاظتي مناسب جهت بيمار و همراه

- راهنمايي بيمار به سالن انتظار پس از خاتمه پرتونگاري

- بررسي كيفيت تصاوير و انجام تغييرات مورد نياز قبل از پرينت يا سي دي كردن

- تحويل فيلم يا سي دي به بيمار

- در صورت نياز به گزارش راديولوژيست ، قرار دادن پاكت مربوطه در اتاق پزشك

-  نوشتن تعداد و سايز فيلم و سي دي مصرفي و كد پرتوكار در دفتر ثبت روزانه بيماران

-   انجام گرافي پرتابل در صورت نياز بخش هاي درماني

-  انجام پذيرش بيمار در زمان عدم حضور پرسنل پذيرش

-  استفاده از لباس فرم، ماركر، فيلم بج، اتيكت پرسنلي

-  - رعايت اصول حفاظت،ايمني و بهداشت پرتويي و تبعيت از قوانين و دستورالعمل هاي كار با منابع پرتوزا

-  همكاري در آموزش دانشجويان

-   انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق

 

مركز آموزشي درماني استاد مطهري  - واحد تصويربرداري

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/01/05
تعداد بازدید:
4844
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal