۱۴۰۰ دوشنبه ۸ آذر
شرح وظايف كاردان

"شرح وظايف كاردان راديولوژي"

عنوان رشته :كاردان راديولوژي                         

متصديان احراز پست اين طبقه شغلي عهدار وظايف مربوط به فعا ليت هاي راديولوژي از قبيل انجام راديوگرافي از عضو مورد نظر ، ظهور  و ثبوت فيلم ، بررسي كليشه ها ، اطلاع رساني به مسئول واحد در صورت بروز نقص فني دستگاه در اسرع وقت و همكاري با كارشناسان اين رشته در امور محوله مي باشد .

انجام اين فعاليتها ممكن است بر حسب پست مورد تصدي متضمن نظارت و سرپرستي نيز باشند.

 وظايف و مسئوليت ها :

1)       رعايت سلسله مراتب اداري

2)       اجراي شرح وظايف عملكردي واحد

3)       اجراي دقيق شئونات اسلامي درمحيط كار

4)      به كارگيري اخلاق اسلامي و رفتار مناسب با همكاران ، بيماران  وهمراهان

5)       آماده نمودن اتاق و دستگاه هاي عكسبرداري

6)       كنترل فني دستگاه راديوگرافي و اعلام نقايص احتمالي آن به شخص مافوق

7)       تحويل گرفتن نسخه درخواستي و قبض بيمار ازمتصديان پذيرش واحد مربوطه

8)      تطابق مشخصات بيمار با قبض صادر شده و وارد كردن مشخصات بيمار در سيستم دستگاه عكسبرداري

9)       فراخواني و هدايت بيمار به اتاق راديوگرافي

10) كنترل و تطابق نوع پروسيجر درخواستي با علائم كلينيكي بيمار

11)  ارائه دستورات و راهنمايي لازم به بيمار به منظور آماده نمودن وي جهت عكسبرداري

12) وضعيت دهي صحيح بيمار

13)  آماده نمودن داروهاي تزريقي در پروسيجرهاي رنگي

14)  استفاده از كاست و فيلم مناسب  ( دستگاه هاي آنالوگ )

15)  به كاربردن علامت هاي راست و چپ در موارد لزوم

16) انتخاب بهترين شرايط پرتودهي به لحاظ افزايش عمرمفيد تيوب  ، كاهش دزجذبي بيمار و كاربر و  درنهايت ارائه كليشه تصويربرداري مطلوب

17)  رعايت اصول حفاظت ، ايمني و بهداشت پرتويي ، و تبعيت ازقوانين و دستورالعمل هاي كار با منابع پرتوزا

18)  راهنمايي بيمار به سالن انتظار پس از خاتمه كار

19) بررسي كيفيت تصاوير و انجام تغييرات مورد نياز قبل از پرينت يا سي دي كردن

20)  تحويل فيلم يا سي دي به بيمار

21) در صورت نياز به گزارش راديولوژيست ، قرار دادن پاكت مربوطه در اتاق پزشك

22)  نوشتن تعداد و سايز فيلم و سي دي مصرفي و كد پرتوكار  در دفتر ثبت روزانه بيماران

23) انجام گرافي پرتابل در صورت نياز بخش هاي درماني

24) پذيرش بيمار در زمان عدم حضور پرسنل پذيرش

25) انجام امور مربوط به پذيرش بيمار در صورت عدم حضور متصدي پذيرش

26) استفاده از لباس فرم ، فيلم بج ، اتيكت پرسنلي

27)  انجام ساير مواردي كه درحدود مقررات از طرف مافوق ارجاع مي گردد.

 

    "  مركز آموزشي درماني مطهري  -  واحد تصويربرداري  "

 

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/01/05
تعداد بازدید:
1171
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal