۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۷ آذر
معرفي بخش‌ها و پرسنل

واحد آزمايشگاه

 

اين واحد در بيمارستان مطهري بين بخش چشم وبخشهاي ccuو Postccuواقع شده و شامل بخش‌هاي ميكروب‌شناسي، ، نمونه‌گيري، U.A مي‌باشد.

هدف: همراهي با كادر پزشكي بيمارستان و كمك به تشخيص بيماريها بوسيله اندازه‌گيري عناصر و تركيبات مختلف خون و ساير مايعات بدن از طريق مقايسه آنها با ميزان استاندارد يك فرد طبيعي با توجه به سن، جنس و منطقه جغرافيايي.

شماره داخلي واحد: 216-266

   وضعيت نيروي انساني بخش :

رييس ازمايشگاه: دكتر فرخ نيا

مسئول فني :خانم رجبي

مسئول پذيرش : اقاي رضوي

مسئول خون شناسي:اقاي رحمانيان

مسئول بانك خون:اقاي رحمانيان

مسئول ميكرب شناسي:خانم شهرزاد

مسئول بيوشيمي:خانم مظاهري

 

معرفي آزمايشگاه

سه متغير عمده بر كيفيت پاسخ‌هاي آزمايشگاه تأثير عمده دارد كه شامل:

1-    متغيرهاي پيش از آزمايش:

متغيرهاي پيش از آزمايش شامل تقاضاي آزمايش، آماده كردن بيمار، شناسايي بيمار، نمونه‌گيري، انتقال نمونه‌ها، پردازش و آماده‌سازي نمونه مي‌باشد.

2-    متغيرهاي حين آزمايش:

متغيرهاي حين آزمايش شامل روش آزمايش، استاندارد و كاليبره نمودن دستگاه‌ها، كنترل معرفها و تجهيزات ميباشد.

3-    متغيرهاي پس از انجام آزمايش:

متغيرهاي پس از انجام شامل وارد كردن پاسخ‌ها، تايپ يا آماده نمودن جواب‌ها، امضاء، مقادير نرمال و بايگاني پاسخ‌ها ميباشد.

    واحد طب انتقال خون

 

اين واحد آزمايشگاه بيمارستان مطهري واقع شده است.

هدف: همراهي با كادر پزشكي بيمارستان و كمك به رساندن به موقع خون و فرآورده هاي خوني به بيماران.

شماره داخلي واحد: 262

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/01/04
تعداد بازدید:
1111
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal