۱۴۰۱ پنج شنبه ۲۷ مرداد
رسالت گروه
به نام خدا
اهمیت طب اورژانس از لحاظ آموزشی:
فوریت های پزشکی نقطه استراتژیک نقطه استراتژیک نظام ارایه دهنده خدمات سلامت می باشدطب اورژانس به عنوان
رشته ای مطرح می باشد که خواستگاه ان نیاز جامعه و بیماران می باشد.در این برنامه سعی شده است تا با حفظ نگاه
جامعه نگر و در نظر گرفتن نیازهای نظام سلامت،نگاه ویژه ای به آموزش فراگیران داشته باشیم.وهمچنین نگاهی به
اموزش مدیریت اورژانس به فراگیران و آموزش اورژانس پیش بیمارستانی به پرسنل 111 داشته باشیم.
فلسفه آموزشی طب اورژانس:
تاکید بر اخلاق حرفه ای و اجتماعی در تمامی ابعاد
تاکید بر روحیه جستجوگری و یادگیری مادام العمر
پذیرش موضوع سلامت به عنوان حق انسان ها
احترام به استقلال بیماران و ارایه خدمت به بیماران با هر سن و نژاد
رسالت:
هده گروه تربیت دانش آموختگانی است، که از دانش ،مهارت،خصوصیات انسانی و احترام به بیماران برخوردار باشند.
پیامدهای مورد انتظار:
ارزیابی ،احیا مراقبت از بیماران اورژانس
آموزش به فراگیران به جهت کسب آمادگی برای احیا و مراقبت و تشخیص بیماران اورژانس
مشارکت در آموزش سرویس پیش بیمارستانی جهت ارایه مراقبت های مناسب تر
مشارکت در امر آموزش های عمومیجهت جلوگیری از بروز و کاهش صدمات ناشی از حوادث ترافیکی
شرکت در امور پژوهشی، اجرایی مرتبط با رشته
ایجاد سیستم ثبت حوادث ترافیکی و استفاده از پتانسیل پژوهشی جهت کاهش صدمات ناشی از حوادث ترافیکی و شناسایی
فاکتور های خطر و پیشگیری از رخداد آن ها
نقش دانش آموختگان در جامعه:
مراقبتی:اعم از تشخیصی و درمانی
پژوهشی:شرکت در جلسات ژورنال کلاب ماهیانه،مشارکت در طرح های پژوهشی اعم از پایان نامه ها
آموزشی:ارایه آموزش های مرتبط به بیماران و همراهان آن ها
توانمندی مهارت های پروسیجرال مورد انتظار:
تکنیک های پایه و پیشرفته راه هوایی
انواع روش های رگ گیری محیطی
پارا سنتز و توراسنتز
کاتترازیسیون و شستشوی مثانه
پروسیجرهای اورژانس مثل خارج کردن جسم خارجی گوش و بینی
انواع روش های پایه و پیشرفته کنترل زخم
درمان و بی حرکت سازی شکستگی ها و در رفتگی های اورژانس اندام ها
بی حرکت سازی ودرمان ستون فقرات حین حوادث ترافیکی
شیوه مدیریت راه هوایی
شیوه صحیح ماساژبسته قلبی
اشنایی با اندیکاسیون و شیوه استفاده از دستگاه DC SHOCK
شیوه مدیریت بیماران حوادث ترافیکی بر اساس ATLS
معیارهایی که با استفاده از آن ها برنامه ضروری بخش تدوین خواهد شد:
شایع باشد
تهدید کننده عضو یا تهدید کننده حیات باشد
اهمیت اخلاقی یا قانونی داشته باشد
منجر به ارتقا کیفیت خدمات درمانی در اورژانس شود.
راهبرد های آموزشی:
تلفیق مناسب فراگیر محوری و استاد محوری
رویکرد مبتنی بر حل مسئله
استفاده از طب مبتنی بر شواهد
روش های آموزشی:
آموزش بالینی به صورت راند آموزشی بر بالین بیمار و حین کشیک
آموزش در گروه های کوچک مانند کار گاه ها
آموزش به صورت کنفرانس ماهیانه ،برگزاری ژورنال کلاب ، برگزاری هفتگی مورنینگ ریپورت
آموزش بر اساس سیمولیشن و شبیه سازی در مکز مهارت های بالینی به صورت یک تا دو جلسه در ماه)که بر اساس
موارد شایع می باشد(
محتوای آموزشی:
آمار و روش تحقیق
طب مبتنی بر شواهد
اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای
مهارت برقراری ارتباط
آشنایی با مهارت اداره راه هوایی و اصول اداره درد
قلب و عروق:توانایی پایدار کردن بیماران با ایست قلبی،ارزیابی بیماران با درد قفسه سینه،تشخیص افتراقی مناسب جهت
بیماران با درد قفسه سینه،تفسیر مناسب از نوار قلب و رادیوگرافی قفسه سینه
مراقبت های بحرانی:ارزیابی و تثبیت بیماران بستری بدحال،اطلاع از فیزیولوژی انواع شوک،استفاده منطقی از تست
های آزمایشگاهی،علل و پاتوفیزیولوژی ایست قلبی،
اورولوژی:گرفتن شرح حال و معاینات بالینی،تشخیص و درمان مناسب سنگ های کلیه،وسایر اورژانس های اورولوژی
بیماری های محیطی:بررسی و درمان بیماران مبتلا به سوختگی حرارتی ،شیمیایی ،اسیب های الکتریکی ،آسیب های
غرق شدگی،گرمازدگی،انواع گزش ها
آشنایی با انواع مسمومیت ها و شیوه برخورد با آن ها
اصول برخورد با تروما بر اساس ATLS
اصول برخورد با ایست قلبی و تروما در جمعیت خاص
آشنایی با اصول تریاژ و اورژانس های پیش بیمارستانی و بیمارستانی
ارزیابی فراگیران:
اعضای هیات علمی باید به صورت کارورزان و کاراموزان که دربخش اورژانس حاضر می شوندرا ارزیابی کنند. یک
ساز و کار موثر برای ارزیابی عملکرد آن ها در طی دوره بدست بدهد.از جمله ارزیاب های زیر توصیه می شود:
آزمون های کتبی
آزمون های اسکی
ارزیابی بالینی در هر شیفت
بررسی لوگ بوک
آزمون pmp
دفعات ارزیابی :
ابتدا و انتهای دوره یک ماهه
تاریخ :
1399/11/25
تعداد بازدید:
342
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal