۱۴۰۱ جمعه ۲۱ مرداد
مدیر گروه

 

تصویر

معرفی

 

   

نام و نام خانوادگی: دکتر عبدالعلی سپیدکار

رتبه علمی: استادیار

سمت:مدیر گروه جراحی عمومی


مستقیم: 07154230009

 

رزومه

 

دریافت فایل سوابق علمی و پژوهشی

 

شرح وظایف

 

 الف – تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه بر اساس خط مشی شورای دانشکده با مشورت اعضای گروه قبل از شروع نیم سال تحصیلی و گزارش آن به رئیس دانشکده

ب – ابلاغ برنامه های اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی هر یکی از اعضای گروه

ج – نظارت بر کلیه فعالیت های آموزشی و پژوهشی و خدمات گروهی

د – تهیه جدول دروس هر نیم سال با همکاری اعضاء گروه و تسلیم آن به رئیس دانشکده  

ﻫ - تجدید نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرین پیشرفت ها و تغییرات و تحولات و تسلیم این برنامه ها به مراجع ذیربط

و – تشکیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش کار، مصوبات ، پیشنهادها و نظریات جمعی گروه به رئیس دانشکده یا آموزشکده برای هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی و ابلاغ بخشنامه ها و آئین نامه ها و مصوباتی که رئیس دانشکده ارسال کرده است.

ز – پیشنهاد نیازهای مالی گروه به رئیس دانشکده

چ – انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم، کتاب ها، نشریات مورد نیاز گروه به رئیس دانشکده

ط – پیشنهاد طرح های پژوهشی که گروه رأسا" یا با همکاری گروههای دیگر آماده انجام دادن آن است به رئیس دانشکده برای تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی

ی – ارزیابی کار سالانه اعضای گروه و گزارش آن به رئیس دانشکده   

 

تاریخ :
1400/02/13
تعداد بازدید:
3166
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal