۱۴۰۰ جمعه ۴ تير
رسالت
رسالت دفتر EDOدانشكده پرستاري و پيراپزشكي جهرم
ارتقاء سطح آموزش و يادگيري و تهيه سيستمهاي ارزشيابي باهدف آموزش و تربيت دانش آموختگاني كارآمد، شايسته و متعهد براي ارائه بهترين كيفيت خدمات سلامت بر آحاد جامعه مي باشد .
هدف كلي : ارتقاء كيفيت آموزش دانشكده پرستاري و پيراپزشكي
اهداف اختصاصي:
1- به كارگيري و توسعه روشهاي نوين آموزشي در سطح دانشكده
2- ارتقاء سطح مهارت و توانمندي دانش آموختگان با بكارگيري روشهاي آموزش مناسب بويژه در حيطه بالين
3- طراحي ، نظارت و ارتقاء سيستم ارزشيابي هاي آموزشي فراگيران در دروس نظري و باليني
4- طراحي ، نظارت و ارتقاء سيستم ارزشيابي اساتيد
5- تحليل آزمون هاي چند گزينه اي ، تهيه گزارش و ارائه بازخورد به اساتيد مربوطه
6- سنجش وارزيابي عملكرد اساتيد در چهارچوب وظايف و اختيارات قانوني
تاریخ :
1394/11/12
تعداد بازدید:
1968
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal