۱۴۰۰ جمعه ۴ تير
فعاليت ها
فعاليت هاي گروه :
1- برنامه ريزي درسي در ابتداي هر ترم بر اساس جدول آرايش دروس دانشجويان هوشبري
2- انتخاب اساتيدي مجرب و كارآمد جهت برگزاري هرچه بهتر واحدهاي ارائه شده درهر ترم
3- طراحي طرح درس توسط اساتيد و نظارت توسط مدير گروه
4- طراحي برنامه كارآموزي و كارآموزي درعرصه توسط مسئولين دروس مربوطه و نظارت توسط مديرگروه
5- ارتباط با مسئولين و پرسنل بخشهاي باليني جهت هرچه بهتر برگزار كردن دوره هاي عملي
6- ارتباط با متخصصين بيهوشي جهت همكاري در امر آموزش دانشجويان كارشناسي هوشبري
7- برگزاري مستمر جلسات درون گروهي با حضور فعال اعضاي گروه
8- دفترچه عملكردباليني ( لاگ بوك ) جهت ارزيابي فعاليتهاي عملي در بخشهاي باليني
9- برگزاري جلسات توجيهي جهت دانشجويان قبل از ورود به بخشهاي باليني
10- برگزاري كارگاه هاي آموزشي به تناسب نياز دانشجويان توسط اساتيد گروه
11- انجام مشاوره تحصيلي جهت رفع مشكلات تحصيلي و ادامه تحصيل دانشجويان توسط اساتيد گروه
12- درخواست خريد كتابهاي مرتبط و جديد و مولاژهاي موردنياز دانشجويان هوشبري
13- ارتباط با ساير گروه هاي آموزشي درسطح دانشكده و دانشگاه
14- برنامه ريزي و برگزاري آزمون هاي اسكي جهت ارزشيابي بهتر دانشجويان در دروس تئوري –عملي و عملي
15- هماهنگي اساتيد گروه ودانشجويان جهت انجام فعاليتهاي پژوهشي و موضوعات مرتبط با رشته هوشبري و ....
تاریخ :
1394/04/14
تعداد بازدید:
1841
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal