۱۴۰۰ جمعه ۴ تير
شرح وظايف و فرآيندها
شرح وظايف دبيرخانه و واحد تايپ
1 ـ تفكيك و توزيع نامه هاي داخلي رسيده به واحدهاي داخل دانشكده اعم از انبار ـ كتابخانه ـ اينترنت ـ اداري ـ رياست ـ هيئت علمي ـ نقليه ـ تأسيسات ـ آموزش و ...
2 ـ جمع آوري نامه ها ـ درخواست خريد و حواله انبار مربوط به اعضاي هيئت علمي و كاركنان جهت تحويل دادن به نامه رسان و پيگيري آنها.
3 ـ تحويل گرفتن نامه ها از نامه رسان و توزيع آن به واحدهاي مربوطه ـ پانسيون اساتيد
4 ـ تشكيل پرونده جهت اعضاي هيئت علمي و مراقبت از آنها.
5 ـ بايگاني نامه هاي اداري و نامه هاي مربوط به اعضاي هيئت علمي
6 ـ نگهداري اسناد و احكام محرمانه اساتيد
7 ـ هماهنگي با نقليه ـ خدمات ـ سلف سرويس جهت اساتيد پروازي بوسيله فرستادن نامه.
8 ـ ارسال نامه ها به وسيله نامه رسان به بيمارستانها و ساير معاونت ها و ساير ارگانها و ادارات.
9 ـ پاسخگويي و پيگيري نامه هاي دريافتي و ارسالي.
10 ـ تشكيل پرونده براي صورتجلسات آموزشي – نقل و انتقالات ـ شوراي آموزشي.
11ـ تايپ كليه نامه هاي اساتيد و كليه واحدهاي اداري ـ برنامه امتحانات ـ صورتجلسات ـ مدير گروه آموزشي ـ تقويم آموزشي و اطلاعيه ها.
12ـ تايپ نمودن طرح درس ـ برنامه هفتگي ـ برنامه كلاسي ـ اسلايد آموزشي و پرينت مطالب مربوط به اعضاي هيئت علمي
13ـ اسكن نمودن عكس ـ پيوست نامه ها و موارد ديگر.
14ـ تايپ سؤالات امتحاني پايان ترم ـ ميان ترم
15ـ تايپ برنامه كارآموزي و كارورزي رشته هاي فوريت ـ اتاق عمل ـ پرستاري ـ هوشبري.
16ـ پرينت روزانه نامه هايي كه به وسيله اتوماسيون فرستاده مي شود و فرستان آن به واحدهاي مربوطه.
17ـ ارسال طرح هاي تحقيقاتي تايپ شده و ديگر مطالب به وسيله پيام به سايت دانشگاه.
 
 
فرآيند هاي كاري مربوط به واحد دبيرخانه دانشكده پرستاري و پيراپزشكي
 
فرآيند مربوط به تايپ و بايگاني نامه ها
فرآيند مربوط به تايپ صورتجلسات
فرآيند مربوط به تايپ سئوالات امتحاني
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ :
1394/07/15
تعداد بازدید:
2052
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal