۱۴۰۰ جمعه ۴ تير
شرح وظايف و فرآيند ها

شرح وظايف واحد اداري دانشكده پرستاري و پيراپزشكي
1 ـ برگزاري جلسه با واحدهاي اداري شامل خدمات ـ دبيرخانه ـ كتابخانه ـ سمعي بصري ـ امور آموزش و انتقال نظريه و انتقادات و پيشنهادات به رياست محترم دانشكده.
2 ـ پيگيري اخذ مدارك( كارت مرخصي ـ نامه هاي انتقالي) همكاران مربي انتقالي از زيرمجموعه هاي دانشكده به دانشكده پرستاري
3 ـ نظارت روزانه بر حضور كاركنان
4 ـ پيگيري تهيه تجهيزات مصرفي و غير مصرفي
5 ـ نظارت و هماهنگي با واحد تأسيسات و خدمات
6 ـ پيگيري و تدوين چارت دانشكده و ارائه به معاونت آموزشي
7 ـ پيگيري نامه ها از طريق اتوماسيون
8 ـ نصب سيستم هوشمند روشنايي در كافي نت و سرويس بهداشتي طبقه اول دانشكده
9 ـ انجام تعميرات در اتاق تكثير ( قرار دادن درب حفاظتي ـ تعويض موكت ـ نصب هواكش)
11 ـ تعريف تايمكس جهت افراد جديد كه به بيمارستانها جهت كارآموزي مراجعه مي نمايند.
12 ـ پيگيري اضافه كار كاركنان با اسناد و مدارك
13 ـ گزارش گواهي انجام كار ماهانه كاركنان به امور مالي جهت پرداخت حقوق
14 ـ گزارش ماهيانه جابجايي نيروها به واحد آمار
15 ـ نظارت بر فعاليت هاي واحد نگهباني
16 ـ هماهنگي با امين اموال به منظور استفاده از وسايل اداري مستعمل قابل استفاده واحدهاي ديگر دانشگاه و استفاده در واحدهاي اداري و آموزشي دانشكده پرستاري
17 ـ همكاري در برگزاري امتحانات پايان ترم دانشجويان
18 ـ همكاري با واحد آموزش به عنوان سوپروايزر عصر
 
 فرآيندهاي كاري مربوط به واحد امور اداري دانشكده پرستاري و پيراپزشكي
 
 
 فرآيند اخذ مرخصي استحقاقي
فرآيند اخذ مرخصي استعلاجي
فرآيند اخذ مرخصي ساعتي
فرآيند ماموريت برون شهري
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ :
1394/07/15
تعداد بازدید:
2060
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal