۱۴۰۰ جمعه ۴ تير
تازه هاي كتابخانه
ليست كتب جديد كتابخانه دانشكده پرستاري و پيراپزشكي
 
 مهارت پرستاري در كودكان
قارچ براي دانشجويان پرستاري
تروما 2
ميكروب براي پرستار
ايمونولوژي رويت
اصول بيوشيمي ليننجر 1
اصول بيوشيمي ليننجر 2
پرستاري بيماري كودك
اصول و فنون پرستاري
بيوشيمي استراير
روش هاي پژوهش در ارتقاء سلامت
آندوكرينولوژي باليني
CPR احياي قلبي ريوي
اصول و فنون پرستاري
مراقبت تلان 1
مراقبت تلان 2
روان براي پرستار
روان پرستاري كوشان 2
آشنايي با تجهيزات اتاق عمل
تجهيزات پزشكي در فوريت
آناتومي اسنل جلد2
آناتومي اسنل جلد3
زخم
چكيده گايتون
روش تحقيق در پرستاري
بيهوشي و بيماري همراه
اصول آمار زيستي
پرستاري بيهوشي 1
روش پرستاري اورژانس
فيزيولوژي گايتون هال
نلسون
داروهاي مراقبت ويژه
ميكروب جاوتز 1
ميكروب جاوتز2
اصول كلي تزريقات
زمينه روان هيلگارد 1
زمينه روان هيلگارد 2
احياي قلبي ريوي
راهنماي CPR
آناتومي اسنل جلد1
فيزيولوژي گايتون 2 جلدي
بهداشت روان براي فوريت
قانون و گزارش پرستاري
آمار زيستي
مرجع سريع پرستاري
نشانه شناسي و معاينات
احياي قلبي ريوي كودكان
پرستاري مادران ليفر
داروهاي ژنريك ايران
اصول و فنون و روش كار در اتاق عمل
روان پرستاري 1
بافت جان كوئيرا
فارماكولوژي 2 جلدي
ايمونولوژي ابوالعباس
اطلس الكتروكارديوگرافي
پوست هبيف
فيزيولوژي لوي
PM سوختگي كودكان
PM ارزيابي شايع
بررسي معاينات باليني پرستاري
بيهوشي براي پيراپزشكان
تغذيه براي پرستار
اپيدميولوژي براي پرستار
ژنتيك براي پيراپزشكان
بررسي وضعيت سلامت
فارماكولوژي پزشكي
بيماري هاي شايع
پرستاري مراقبت در يك نگاه
تشخيص ناندا
PCR
اصول وفنون پوتر و پري
پرستاري داخلي جراحي 2
تكنولوژي جراحي اتاق عمل
آشنايي با بيماري هاي داخلي جراحي
اصطلاحات پزشكي اتاق عمل
مديريت در اتاق عمل
اصول مراقبت اتاق بهبودي
خون شناسي اتاق عمل
اصول ضدعفوني
فوريت در بلايا
مراقبت پرستاري
راهنماي انگليسي براي پرستاران
كمك هاي اوليه در مناطق
رفرنس هاي طب اورژانس 1
رفرنس هاي طب اورژانس 2
رفرنس هاي طب اورژانس 3
رفرنس هاي طب اورژانس 4
رفرنس هاي طب اورژانس 5
رفرنس هاي طب اورژانس 6
رفرنس هاي طب اورژانس 7
پرستاري ونگ
CCU مراقبت دياليز
آناتومي والياني
راهنماي جامع اتاق عمل
راهنماي اتاق عمل جلد1
راهنماي اتاق عمل جلد2
اصول مراقبت ويژه مارينو
كالبد شناسي مصباح
OSCE كودكان
اصول پرستاري تيلور
كليات جامع بهداشت عمومي 1و2و3
چكيده تليند
زنان
جراحي جلد 1
جراحي جلد 2
جراحي جلد 3
جراحي جلد 4
جراحي جلد 5
روش هاي تشخيص درمان اختلالات كم توجهي
شناخت درماني بك
رفرنس هاي طب اورژانس 8
ترجمه و ترخيص تيلر
OSCE بيهوشي
مراقبت هاي قبل و بعد از زايمان
كمك هاي اوليه براي پرستاران
چشم بيماري ها و اورژانس ها
جراحي هاي كوچك
مراقبت از زخم
پسماندها و پيشوندهاي لغات پزشكي
پرستاري و مراقبت از كودكان
رفتار درماني و شناختي
شناخت درماني مزمن
خلاقيت و نوآوري در آموزش پزشكي
روان پرستاري كودك و نوجوان
روان پرستاري بهداشت رواني
دارودرماني بيماري اعصاب
راهنماي سريع شناخت درماني
روان درماني بين مرزي+ طب روان تني
آموزش درمان شناخت رفتاري
آزمون هاي روان شناسيORDER راهنماي كاربردي و طبقه بندي باليني داروهاي ژنريك ايران
اصول خدمات بهداشت جامعه
اصول كلي تكنولوژي جراحي
اصول مراقبت هاي پيشرفته در اتاق بهبودي
اورژانس هاي ارتوپدي وتروما
اورژانس هاي قلب وعروق
بانك آزمون تكنولوژي جراحي لانگ كيو اي
بهداشت مادر وكودك
پارك اول درسنامه پيشگيري و اجتماعي اصول و روش هاي اپيدميولوژي جمعيت شناسي
پارك چهارم درسنامه پيشگيري و اجتماعي بيماري هاي مزمن، غيرواگير و بيماري هاي واگير
پارك دوم درسنامه پيشگيري واجتماعي كليات خدمات بهداشتي بخش نخست
پارك سوم درسنامه پيشگيري و اجتماعي كليات خدمات بهداشتي بخش دوم
پرستاري داخلي جراحي اتاق عمل( 4)
پرستاري داخلي جراحي برونر 2014 قلب
پرستاري داخلي جراحي برونر 2014 پوست و سوختگي
پرستاري داخلي جراحي برونر 2014 ايمونولوژي
پرستاري داخلي جراحي برونر 2014 تنفس 5
تكنولوژي جراحي ارتوپدي
تكنولوژي جراحي اورلوژي
تكنولوژي جراحي چشم
تكنولوژي جراحي گوارش وغدد
تكنيك اتاق عمل درمان جراحي جلد دوم بري و كهن
درآمدي بر اپيدميولوژي مازنر
درسنامه پرستاري داخلي و جراحي برونر 2014 آندوكرين جلد 11
درسنامه پرستاري داخلي و جراحي برونر2014 چشم و گوش جلد 15
درسنامه پرستاري داخلي جراحي برونر 2014 عفوني جلد 17
درسنامه پرستاري داخلي جراحي برونر 2014 كليهجلد 12
درسنامه پرستاري داخلي جراحي برونر 2014 گوارش جلد 10
درسنامه پرستاري داخلي جراحي برونر 2014 مغز و اعصاب جلد 16
درسنامه داخلي جراحي (كارداني به كارشناسي اتاق عمل – هوشبري)
فرهنگ مامايي بيلير
كالبد شناسي عمومي اردكاني
كتاب كوچك معاينات باليني و روش گرفتن شرح حال باربارا بيتز2013
مباحث مديريتي در اورژانس (ترجمه مباحث برگزيده روزن)
مجموعه كتاب هاي نكات طلايي در اورژانس انتوباسيون جلد سوم
مجموعه كتاب هاي نكات طلايي در اورژانس ترياژ به زبان ساده
مجموعه كتاب هاي نكات طلايي در اورژانس تكنيك هاي پايه و پيشرفته احياي بيماران جلد دوم
مراقبت هاي پرستاري در مرحله قبل و حين و بعد از جراحي
اورژانس هاي طبي (پايه، پيش بيمارستاني)
اورژانس هاي طبي (پيشرفته ، پيش بيمارستاني)
اورژانس هاي طبي (مياني، پيش بيمارستاني (1و2))
كتاب جامع بهداشت عمومي 3 جلدي حاتميBickleyates, Guide to physical examination
Fundamentals of nursing Potter & Perry vol 1
Fundamentals of nursing Potter & Perry vol 2
Berry operating room technique
Psychiatric mental health nursing
Public health nursing
ROSEN,S – Emergency Medical vol 1
ROSEN,S – Emergency Medical vol 2
ROSEN,S – Emergency Medical vol 3
Surgical technology for the surgical technologist
 
تاریخ :
1393/11/26
تعداد بازدید:
2895
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal