۱۴۰۲ چهارشنبه ۲ فروردين

پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 167 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
کارگاه برای دانشجویان کارورز پرستاری برگزار شدکارگاه گزارش نویسی و کارگاه اعتبار بخشی برای دانشجویان کارورز پرستاریگزارش نویسی و اعتبار بخشی1401/02/25 ادامه ...
کمیته آموزش پاسخگوبرگزاری جلسه کمیته آموزش پاسخگوبرگزاری جلسه کمیته آموزش پاسخگو1400/10/28 ادامه ...
اطلاعیه مهمآخرین مهلت ارزشیابی اساتید از دیدگاه دانشجوقابل توجه دانشجویان دانشکده پرستاری1401/09/28 ادامه ...
دانشجویان کارورز پرستاریکارگاه مراقتب های حیات بخش از بیمار تروماییبرگزاری کارگاه مراقبت های حیاب بخش از بیمار ترومایی1400/09/01 ادامه ...
برگزاری جلسهفعالیت های کمیته های EDO دانشکده پرستاری و شاخص های اعتباربخشیجلسه1401/12/10 ادامه ...
دفاع از پایان نامهپانزدهیمن جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد داخلی جراحیکارشناسی ارشد1400/10/07 ادامه ...
دانشجویان جدید الورودجلسه معارفه دانشجویان جدید الورود کارشناسی ارشدمعارفه دانشجویان جدید الورود1400/08/03 ادامه ...
برگزاری آزمون آسکیآزمون آسکی اصول و مهارت های پرستاریآزمون1401/11/16 ادامه ...
آزمون آسکیدانشجویان پرستاری ورودی 1400آزمون1401/10/04 ادامه ...
توسط دفتر EDO دانشکده پرستاریبرگزاری جلسه هم اندیشی با دبیران کمیته هاجلسه هم اندیشی1400/07/21 ادامه ...
توسط کمیته توانمند سازی اساتیدکارگاه نوار قلب 2جهت اساتید دانشکده پرستاری و پیراپزشکی1401/06/07 ادامه ...
جلسه هم اندیشی بررسی چالشها آموزشیبا اساتید و مربیان دانشکده پرستاریجلسه1401/11/25 ادامه ...
توسط کمیته توانمند اسازی اساتید دانشکده پرستاریکارگاه نوار قلب 1جهت اساتید دانشکده پرستاری و پیراپزشکی1401/06/07 ادامه ...
هم اندیشیجهت تعیین اولویت های پژوهش در آموزش پرستاریتوسط دفتر EDO1401/04/08 ادامه ...
برگزاری کارگاه جهت دانشجویان ارشد دانشکده پرستاریکارگاه مهارتهای ارتباطی و مصاحبهکارگاه1401/03/24 ادامه ...
اهداف و برنامه های استراتژیک دانشکده پرستاریپیام ریاست دانشکده پرستاری به اعضای هیئت علمی ، دانش آموختگان و نمایندگان دانشجویانپرستاری1401/04/07 ادامه ...
کارگاه تفسیر نوارقلب برای دانشجویان کارورز پرستایتوسط دفتر EDO دانشکده پرستاریبرگزاری کارگاه1401/03/03 ادامه ...
جلسه هم اندیشی بررسی چالش های آموزشیبا دانشجویان پرستاری کارآموز(پایان ترم 5)برگزار شد1401/11/24 ادامه ...
جلسه هم اندیشیجلسه هم اندیشی دانشجویان کارشناسی ارشدبرگزاری جلسه هم اندیشی با داشجویان کارشناسی ارشد1400/09/29 ادامه ...
آزمون آسکیبرگزاری آزمون آسکی مربوط به درس بررسی وضعیت سلامتدرس بررسی وضعیت سلامت1400/09/22 ادامه ...
<<   <  1 2 3 4 5  ...  >   >>  
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal