۱۴۰۰ شنبه ۲۸ فروردين

پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 118 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
از دبیران کمیته های استعداد درخشان و کارشناسی ارشد تقدیر به عمل آمدتقدیر از دبیران کمیته های استعداد درخشان و کارشناسی ارشد دانشکده پرستاری و پیراپزشکیتقدیر1399/12/20 ادامه ...
پرستار شاغل در اتاق پراتیک دانشکده پرستاری و پیراپزشکیتقدیر از سرکار خانم کاظمیان به مناسبت روز پرستاراز سرکار خانم کاظمیان به مناسبت روز پرستار تقدیر شد1399/10/02 ادامه ...
برگزاری جلسه شورای آموزشیجلسه شورای آموزشی دانشکده پرستاریجلسه شورای آموزشی دانشکده پرستاری و پیراپزشکی برگزار شد1399/01/27 ادامه ...
کارگاه آموزشیبرگزار کارگاه آموزشی ارزیابی مقیاس ها در بالینکارگاه آموزشی برگزار شد1398/11/06 ادامه ...
آزمون آسکی درس تجهیزات بیهوشیبرگزاری آزمون آسکی درس تجهیزات بیهوشیبرگزاری آزمون آسکی1398/11/05 ادامه ...
کارگاه آموزشیکارگاه آموزشی بازاندیشی تجارب آموزشیکارگاه بازاندیشی تجارب آموزشی برگزار شد1398/11/06 ادامه ...
کارگاه آموزشیبرگزاری کارگاه آموزشی دی سی شوککارگاه آموزشی دی سی شوک برگزار شد1398/11/06 ادامه ...
کارگاهکارگاه آشنایی با سامانه پژوهان جهت اعضای هیئت علمی دانشکده پرستاری و پیراپزشکیآشنایی با سامانه پژوهان1398/10/07 ادامه ...
برگزاری کارگاه آشنایی با داوری در سامانه پژوهانکارگاه آشنایی با داوری در سامانه پژوهان جهت اعضای شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و پیراپزشکیداوری در سامانه پژوهان1398/10/03 ادامه ...
برگزاري كارگاهكارگاه آموزشي فرآيند پرستاريكارگاه آموزشي1398/03/08 ادامه ...
آزمون پس كارورزي پرستاريبرگزاري پنجمين جلسه آمادگي براي آزمون پس كارورزي پرستاريپنجمين جلسه آمادگي براي آزمون پس كارورزي پرستاري1398/02/24 ادامه ...
برگزاري كارگاهبرگزاري كارگاه آشنايي با منابع و ضرايب دروس كارشناسي ارشد پرستاريآشنايي با منابع و ضرايب دروس كارشناسي ارشد پرستاري1398/02/24 ادامه ...
برگزار شدكارگاه كنترل عفونت و آشنايي با مخاطرات شغليكارگاه كنترل عفونت و آشنايي با مخاطرات شغلي توسط دفتر EDO دانشكده برگزار شد1397/12/08 ادامه ...
آزمون عمليدرس تجهيزات پزشكيآزمون عملي1397/10/19 ادامه ...
جلسه دفاعجلسه دفاع از پرپوزال دانشجوي كارشناسي ارشددفاع پروپوزال1398/08/14 ادامه ...
برگزاري كارگاه احياي قلبي ريويكارگاه آموزش احياي قلبي ريويكارگاه احياي قلبي ريوي در دانشكده پرستاري و پيراپزشكي برگزار شد1397/02/10 ادامه ...
نشست اعضاي هيئت علمي و رياست دانشگاه در دانشكده پرستارينشست اعضاي هيئت علمي و رياست دانشگاهنشست اعضاي هيئت علمي دانشكده پرستاري و پيراپزشكي با رياست1397/03/01 ادامه ...
كارگاه آموزشي پايگاه اطلاعاتي Pubmedبرگزاري كارگاه آموزشي پايگاه اطلاعاتي Pubmedكارگاه آموزشي پايگاه اطلاعاتي Pubmed در دانشكده پرستاري و پيراپزشكي تشكيل شد1397/04/19 ادامه ...
مراسم تقدير و نكو داشت مقام استادتقدير از اساتيد دانشكده پرستاري و پيراپزشكياز اساتيد دانشكده پرستاري و پيراپزشكي تقدير شد1397/02/16 ادامه ...
جلسه هم انديشيبرگزاري جلسه هم انديشي پيرامون پيرامون موضوعات آموزشي و اداريجلسه هم انديشي1397/07/22 ادامه ...
<<   <  1 2 3 4 5  ...  >   >>  
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal