۱۴۰۲ چهارشنبه ۲ فروردين
معرفی مسئول

 

تصویر

معرفی

 

 

نام و نام خانوادگی: محمدرضا محبوب

سمت: سرپرستار بخش POST CCU

داخلی: 217

پست الکترونیک:

mohammadrezamahboub2015@gmail.com

 

سوابق اجرایی و پژوهشی

 

رشته تحصیلی : کارشناس پرستاری

سال اخذ آخرین مدرک:1388

سوابق اجرایی:

4 سال خدمت در بخش پست سی سی یو به عنوان پرسنل staff

 2 سال خدمت در بخش داخلی واسکرین

 2 سال به عنوان جانشین مسول بخش و رابط اموزش

مسول بخش post ccu از سال 97 تاکنون

 

شرح وظایف

 

سرپرستار مرکز آموزشی بهداشتی، درمانی و توانبخشی پرستاری است که اداره کارکنان پرستاری، تجهیزات و ارائه خدمات پرستاری یک واحد را بر عهده دارد.

وظایف سرپرستار مرکز (بهداشتی ـ درمانی و توانبخشی) بر اساس اصول مدیریت و با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو مبتنی بر فرآیند پرستاری و استانداردهای مراقبتی به شرح زیر است:

الف ـ جمع آوری اطلاعات و برنامه ریزی:

1ـ بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت

2ـ تعیین خط مشی جهت واحد مربوطه در راستای اهداف کلی سازمان

3ـ برنامه ریزی در جهت اجرای استاندارد های مراقبتی

4ـ تنظیم برنامه کار کارکنان تحت نظارت در شیفت های مختلف

5ـ تعیین وظایف کارکنان تحت نظارت (تقسیم کار)

6ـ برنامه ریزی جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیمار/ مددجو در هر شیفت بر بالین بیمار

7ـ برنامه ریزی جهت آگاه سازی کارکنان جدید الورود به مقررات اداری، استانداردهای مراقبتی و شناخت کامل نسبت به واحد از نظر محیط فیزیکی، وسایل و تجهیزات و آشنایی با سایر قسمت های مرکز.

8ـ برنامه ریزی جهت ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده توسط کادر تحت سرپرستی

9ـ برنامه ریزی جهت آموزش به مددجویان/ بیماران ، خانواده و... (مراقبت از خود و توانبخشی و ...)

10ـ پیش بینی نیازهای واحد مربوطه از نظر امکانات، تجهیزات موجود و لوازم مصرفی و پیگیری جهت تأمین آن

11ـ برنامه ریزی جهت تحویل و تحول تجهیزات واحد مربوطه در هر شیفت کاری

12ـ برنامه ریزی جهت کنترل عملکرد تجهیزات مورد استفاده در بخش در هر شیفت

ب ـ سازماندهی :

13ـ تشکیل جلسات گروهی و جلب مشارکت کارکنان در جهت حل مشکلات واحد مربوطه (کارکنان ـ مددجویان / بیماران و...)

14ـ توجه به نیازهای کارکنان و ایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی

15ـ برقراری حسن تفاهم بین کارکنان واحد مربوطه و سایر واحدها

16ـ انجام مراقبت های پرستاری در مواقع اورژانس

17ـ ایجاد هماهنگی و همکاری بین کادر پرستاری و سایر واحدها

18ـ شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهای کارکنان، مددجویان/ بیماران جهت بهبود وضعیت

19ـ همراهی با پزشک به هنگام ویزیت بیماران و ارائه گزارش لازم

20ـ ثبت و گزارش کلیه امور واحدهای مربوطه به مسئولین ذیربط (شامل: درخواست ها ـ وقایع غیر مترقبه حوادث ـ کمبودها و نقایص ـ نیازها و...)

21ـ مشارکت و همکاری در برنامه های آموزش ضمن خدمت ـ باز آموزی و ... کارکنان

22ـ مشارکت و همکاری در آموزش دانشجویان پرستاری و سایر کار آموزان در واحد مربوطه

23ـ مشارکت و همکاری در پژوهش ها و تحقیقات کاربردی پرستاری

24ـ برپایی کنفرانس های داخلی جهت افزایش سطح دانش و مهارت حرفه ای پرستاران

ج ـ هدایت و رهبری : کنترل هدایت و ارزشیابی

25ـ کنترل و حضور و غیاب پرسنل تحت سرپرستی

26ـ تکمیل فرم ارزشیابی کارکنان جهت پرسنل تحت سرپرستی

27ـ ارزشیابی مستمر خدمات ارائه شده توسط کادر تحت سرپرستی از طریق: بررسی رضایتمندی مددجویان ـ بیماران ـ همکاران با ابزار مناسب (مشاهده ـ چک لیست و ... )

28ـ نظارت و ارزشیابی مستمر بر رعایت معیارهای رفتار شغلی و اخلاقی کارکنان و انطبقا امور پزشکی با موازین شرع مقدس

29ـ ارزشیابی اثر بخشی آموزش های داده شده به کارکنان، مددجویان ، خانواده و دانشجویان

30ـ کنترل و پیگیری ثبت و اجرای دستورات پزشک و نظارت اجرای آن

31ـ مشارکت  و همکاری با کمیته های بیمارستان بنا به صلاحدید سرپرست مربوطه

32ـ نظارت بر حسن اجرای تعرفه های پرستاری

33ـ نظارت مستمر بر اقدامات ضروری به منظور پیشگیری از عفونت ها

34ـ همکاری و همراهی و ارائه گزارش هنگام بازدید مسئولین مافوق و گروه های بازرسی

35ـ نظارت بر حسن اجرای کلیه خدمات پرستاری در واحد مربوطه

 

 

دانلود فایل ورد...دانلود فایل
pdf

 
تاریخ :
1398/10/14
تعداد بازدید:
441
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal