۱۴۰۱ دوشنبه ۱۷ بهمن
معرفی مسئول اتاق عمل

 

تصویر

معرفی


نام ونام خانوادگی: میترا شاکری

سمت:سرپرستار بخش اتاق عمل

داخلی:212-271

پست الکترونیک: bhjatmsodi@gmail.com

 

سوابق اجرایی و پژوهشی

 

رشته تحصیلی: کارشناس  ارشد اتاق عمل

سال اخذ آخرین مدرک 1394

سوابق اجرایی:

 15 سال سابقه کار

10 سال سرپرستار بخش اتاق عمل تا کنون

مربی دانشجویان اتاق عمل و پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی در سال های 84-85-86

 

شرح وظایف

 

الف-

1- پیگیری و نظارت بر تکمیل تجهیزات پزشکی اتاق عمل

2- جمع آوری اطلاعات و برنامه ریزی در جهت انجام امور مربوط به اتاق عمل و ریکاوری

3- بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمت و کیفیت مراقبت

4- تعیین خط مشی واحد مربوطه در راستای اهداف کلی بیمارستان

5- برنامه ریزی در جهت اجرای استانداردهای مراقبتی

6- تنظیم برنامه کار کارکنان تحت نظارتدر شیفت های مختلف

7- تعیین وظایف کارکنان تحت نظارت(تقسیم کار)

8- برنامه ریزی جهت آگاه سازی کارکنان جدیدالورود به مقررات اداری ،استانداردهای مراقبتی و شناخت کامل نسبت به واحد از نظر محیط فیزیکی ، وسایل و تجهیزات

و آشنایی با سایر قسمت های مرکز.

9- برنامه ریزی جهت ارتقا کیفیت خدمات ارائه شده توسط کادر تحت سرپرستی

10- برنامه ریزی جهت آموزش به مددجویان /بیماران،خانواده و ....(مراقبت از خود و توانبخشی و....)

11- پیش بینی نیازهای واحد مربوطه از نظر امکانات ،تجهیزات موجود و لوازم مصرفی و پیگیری جهت تامین آن.

12- برنامه ریزی جهت تحویل و تحول تجهیزات واحد مربوطه در هرشیفت کاری.

13- برنامه ریزی جهت کنترل عملکرد تجهیزات مورد استفاده در بخش در هر شیفت.

ب-

1- تشکیل جلسات گروهی و جلب مشارکت کارکنان در جهت حل مشکلات واحد مربوطه (کارکنان ، مدد جویان/بیماران و...)

2- توجه به نیازهای کارکنان و ایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی و برقراری حسن تفاهم بین آنان و سایر واحدها.

3- هماهنگی و انجام مراقبتهای پرستاری در موانع اورژانس

4- شرکت در جلسات مسئولین و ارائه نیازهای کارکنان ، مددجویان/بیماران جهت بهبود وضعیت

5- همراهی با پزشک به هنگام ویزیت بیماران و ارائه گزارش لازم

6- ثبت و گزارش کلیه امور واحد مربوطه به مسئولین ذیربط(شامل درخواستها، وقایع غیرمترقبه حوادث،کمبودها و نقایص،نیازها و ...)

7- مشارکت و همکاری در برنامه های آموزش ضمن خدمت، بازآموزشی و آموزش دانشجویان، سایر کارآموزان و کارکنان.

8- مشارکت و همکاری در پژوهشها و تحقیقات کاربردی پرستاری

9-هدایت و رهبری:کنترل هدایت و ارزشیابی

10- کنترل حضور و غیاب پرسنل تحت سرپرستی

11- ارزشیابی مستمر خدمات ارائه شده توسط کادر تحت سرپرستی از طریق: بررسی رضایتمندی مددجویان،بیماران ، همکاران با ابزار مناسب مشاهده ،چک لیست و ...و تکمیل فرمهای مربوطه در صورت نیاز

12- نظارت بر حسن اجرای کلیه خدمات پرستاری در واحد مربوطه.  

 
 
دانلود فایل ورد...دانلود فایل
pdf
تاریخ :
1401/10/25
تعداد بازدید:
1218
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal