۱۴۰۲ جمعه ۴ فروردين
ليست اعمال جراحي قابل انجام در بيمارستان

لیست اعمال جراحی قابل انجام در بیمارستان مطهری سال 1398

نوع عمل جراحی

مبلغ کل (آزاد)

10٪

5٪ ارجاع (روستایی)

سزارین

2/972/340 تومان

282/288 تومان

210/000 تومان

DCR

بازکردن مجرای اشکی

2/000/000 تومان

195/500 تومان

140/000 تومان

فیکو + لنز

2/510/000 تومان

240/000تومان

190/000 تومان

APR

ترمیم مثانه و واژن

2/000/000 تومان

267/000 تومان

1/850/000 تومان

زایمان طبیعی

NVD

2/000/000

رایگان

(در صورت نداشتن بیمه تکمیلی)

رایگان

(در صورت نداشتن بیمه تکمیلی)

D&C کامل

کورتاژ

1/252/000 تومان

180/000 تومان

90/000تومان

D&C تشخیصی

کورتاژ

930/000تومان

11/000تومان

90/000 تومان

سرکلاژ (مک دونالد)

بستن دهانه رحم

1/450/000 تومان

145/000 تومان

95/000 تومان

کیست تخمدان

2/100/000 تومان

2/400/000 تومان

1/806/000 تومان

ناخنک

720/000 تومان

150/000 تومان

80/000 تومان

پروبینگ

70/000 تومان

563/500 تومان

40/000تومان

تاریخ :
1398/09/25
تعداد بازدید:
3105
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal