۱۴۰۱ چهارشنبه ۹ آذر
شرح وظايف رابطين ايمني


" شرح وظايف رابط ايمني و خطر "

1-آموزش كاركنان بخش در مورد استانداردهاي الزامي ايمني و آشنايي با خط مشي و دستورالعمل هاي مربوطه

2-تشويق و آموزش كاركنان در مورد گزارش خطاهاي درماني

3-آموزش كاركنان در مورد خط مشي و روش هاي 9 راه حل ايمني بيمار

4-ارائه گزارش ماهيانه رخدادها و حوادث با هماهنگي سرپرستار

5-مشاركت در پژوهش هاي كاربردي در زمينه ايمني بيماران

6-نظارت بر جداسازي داروهاي پر خطر در بخش با هماهنگي سرپرستار

7-نظارت بر جداسازي و مشخص نمودن داروهاي مشابه از نظر نام ، شكل و آوا

8-شناسايي خطرات موجود در بخش جهت بيماران يا كاركنان و ارايه راه حل هايي جهت بهبود وضعيت موجود (FMEA )

9- شركت در جلسات كميته رابطين ايمني

10-اطلاع رساني موارد طرح شده در كميته رابطين به سرپرستار و پرسنل بخش

11-اطلاع رساني درس گيري از خطاهاي درماني به كاركنان بخش

12-مشاركت در تيم تحليل ريشه اي وقايع (RCA)

13-همكاري با مسئول بهداشت حرفه اي بيمارستان در خصوص مخاطرات شغلي

14- جمع آوري و تكميل فرم هاي شاخص هاي ايمني بيمار

15-حضور يك شيفت صبحكاري در ماه در دفتر بهبود كيفيت جهت انجام شرح وظايف ابلاغي 

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1397/01/07
تعداد بازدید:
5121
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal