۱۴۰۱ شنبه ۷ خرداد
معرفي

 

تصویر

معرفی

 


نام و نام خانوادگی: سعیده رحمانیان

سمت: مسئول دفتر بهبود کیفیت  

داخلی: 385

پست الکترونیک: sa.rahmanian@gmail.com

 

سوابق

 

 

تحصیلاتکارشناس پرستاری

 

فعالیت های اجرایی :

 

مربی آموزش بالینی دانشکده پرستاری جهرم

دبیر کمیته پژوهش دردانشکده پرستاری جهرم

پرستار بخش اورژانس بیمارستان استاد مطهری جهرم

 کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمارستان استاد مطهری

سوابق پژوهشی

 

 

Risk Factors of Heart Disease in Nurses-

[Downloaded free from http://www.ijnmrjournal.net on Tuesday, August 15, 2017, IP: 37.27.198.189

 

-A Comparison between Awareness and Observance of Patients’ Rights Charter from the Perspectives of the Personnel, Students, and Patients in the Operating

Rooms of the University Hospitals of Jahrom

Global Journal of Health Science; Vol. 8, No. 12; 2016 ISSN 1916-9736 E-ISSN 1916-9744

Published by Canadian Center of Science and Education

 

-AWARENESS AND PATIENT'S RIGHTS CHARTER OBSERVANCE FROM THE PATIENTS' UNDERGOING SURGERY VIEWPOINT

2016 | IIOABJ | Vol. 7 | Suppl 5 | 73–76 -

 

-بررسی آگاهی و رعایت حقوق بیمار درپرسنل اتاق عمل بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی جهرم

Journal of Education and Ethics in Nursing, Volume 4, Number 3, Fall 2015

 

-Bill of Patient Right Awareness and Its Implementation in Operation Room from Viewpoit of Anesthesiology and Operating Room Students in

Jahrom University of Medical Science

 

BIOSCIENCES BIOTECHNOLOGY RESEARCH ASIA, September 2016. Vol. 13(3), 1843-1848

 

 

 

شرح وظایف

 

 

شرح وظایف

Ø      تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان با هدایت تیم مدیریت اجرایی بیمارستان

Ø      تعیین و نشر بیانیه رسالت بیمارستان در سطح واحدهای مختلف بیمارستان.

Ø      تدوین برنامه عملیاتی سالیانه، پیشبرد، هماهنگ و یکپارچه سازی برنامه های بهبود کیفیت،ارتقای ایمنی بیمار در راستای الگوی اعتباربخشی.

Ø      تدوین برنامه بهبود کیفیت فراگیر بیمارستان در موضوعات بالینی و غیر بالینی

Ø      هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت های بهبود کیفیت در بیمارستان

       

 

دانلود فایل ورد...دانلود فایل
pdf

تاریخ :
1399/11/11
تعداد بازدید:
3404
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal